Městská rada a následně i zastupitelstvo města Karviné

schválila rozpočet pro rok 2017. Mezi vybrané akce byla zařazená i výstavba cvičné plochy u hasičské zbrojnice v Karviné - Mizerov - prodloužení dráhy z 60 na 100 . Započala  stavba drahy stavební firmou "Žurek". Stavba byla dokončená v květnu 2018.

 

Výroční valná hromada OSP Zebrzydowice.

Delegace našeho sboru se zúčastnila Výroční valné hromady družebního sboru OSP Zebrzydowice, která se po rekonstrukci Domu hasičů OSP Zebrzydowice tentokrát konala opět v jeho prostorách. Po oficiálním jednání byla dohodnuta další spolupráce mezi našimi sbory pro rok 2019.

 

Nadcházející akce v roce 2019:

 • Hasičský ples 19.1. od 19.00

 • Celodenní školení JPO 16.3. od 8:30

 • Jarní brigáda 20.4. od 15:00

 • Soutěž mladých hasičů o pohár města Karviné 9.6. od 9:30

 • Zahradní slavnost 20.7. od 14:00

 • Soutěž v požárním útoku Gorolský pohár 20.7. od 14:00

 • Soutěž o pohár primátora města Karviné 20. 7. od 14:00

 • Závěrečné cvičení + memoriál Josefa Kondziolky 14.9. od 14:30

 • Oslavy 90. let založení SDHKarviná -Hranice 14. 9. 2019

 • Zábava pro starší a pokročilé - Dům hasičů 9.11. od 17:00

 • Muikulášské uzlování 9.12. od 9:30

 • Stolní tenis závěr roku družstev mládeže 15. 12. od 17:00

 • Stolní tenis muži a ženy 26.12. od 9:00

 

Plán činnosti na rok 2019

 
13. ledna Výroční valná hromada
19. ledna Hasičský ples
 3. února Schůze výboru
3. března Schůze výboru
16. března Celodenní školení zásahových jednotek
7. dubna Schůze výboru
12. dubna Brigáda
5. května Schůze výboru
31. května Valná hromada  18,00
9. června 2. 6. Schůze výboru
Soutěž mladých hasičů  9,30
 14. července Schůze výboru
20. července Zahradní slavnost - soutěž o pohár primátora města Karviné
4. srpna Schůze výboru
1. září Schůze výboru
14. září Závěrečné cvičení + memoriál J. Kondziolky
oslavy 90.let založení SDH Karviná - Hranice
6. října Schůze výboru
   
3. listopadu Schůze výboru
9. listopadu Zábava pro starší a pokročilé
30. listopadu Schůze výboru v 17,00
15. prosince Soutěž mladých hasičů - Mikulášské uzlování 9,30
20. prosince Turnaj ve stolním tenise mládeže  17,00
26. prosince Vánoční turnaj ve stolním tenise  9,00
2020  
5. ledna Schůze výboru
15. ledna  Valná hromada
18. ledna Hasičský ples

Všechná jednání výboru jsou v Domě hasičů od 9,30 hod.

Výbor projednává a rozhoduje o všech závažných záležitostech sboru, pokud nejsou vyhrazeny pro jednání na valné hromadě.

 

Členové výboru SDH Karviná Hranice pro volební období 2015 - 2020

Výbor projednává a rozhoduje všechny závažné záležitosti sboru, pokud nejsou vyhrazeny nebo si je nevyhradí valná hromada. Výbor svolává starosta popř. jeho náměstek.

Přehled členů

Jméno         Příjmení  Funkce
Zdeněk       Witosz     starosta
Edvard Sznapka náměstek starosty, zástupce velitele
Miroslav Golasowski velitel
Miroslav Zbijovský strojník, materiálně technický referent
Jaroslava    Ochodková referentka žen
Josef Kunz kronikář
Jana  Hederová hospodářka
Ladislav    Burián referent prevence
Lenka Witoszová oranizační referentka
Martina  Sznapková Mgr. vzdělávatelka
Kateřina Matalíková jednatelka
Jaromír Golasowski zástupce velitele
Etela Wojciková hospodářka kulturního zařízení
Adrian Świerczek referent ochrany obyvatelstva
Veronika Witoszová Bc. vedoucí mládeže
Anna Hederová Ing. členka
Gabriela Buriánová Mgr. členka
     

 

Přehled revizorů

Jméno Příjmení
Stanislav Jastrzembski Ing.
Bronislav Moldrzyk
Dagmar Žahourková