Členové zásahové jednotky

Jednotka SDH Karviná Hranice patří v plošném pokrytí do kategorie JPO III/1, tj. jednotka sboru dobrovolných hasičů  s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace. 

Jednotku tvoří 16 dobrovolných hasičů (jmenný seznam se zařazením viz. níže). Při vyhlášení poplachu pomocí SMS ze sektorového operačního a informačního střediska   HZS v Ostravě - Zábřehu je výjezd jednotky realizován do 10 minut v minimálním.

Muží, kteří působi v této zásahové jednotce, musí být zdravotně způsobili, tělesně zdatní a řádně proškolení a seznámení s nástrahami, které mohou nastat při zásahu. Zároveň jsou seznámeni s novinkami požární techniky a pravidly BOZP.

Jednotka se školí v průběhu  celého roku a to nejlépe u zásahu ke kterým je povolána. Tímto její členové ziskávají nejvíce informací a zkušeností.

Jméno Příjmení Zařazení
Miroslav Golasowski velitel jednotky
Edvard Sznapka velitel družstva, zástupve VJ
Jaromír Golasowski velitel družstva
Kamil Skiba strojník
Miroslav Zbijovský strojník
David Kondziolka strojník
Zdeněk Witosz strojník
Adam Musiolek strojník
Michal Puhr strojník
David Šnapek strojník
David Staněk hasič
Tomáš Galuszka hasič
Lukáš Pawlica hasič
David Franek hasič
Tomáš Petrik hasič
Martin Pavlica hasič
Radim Klus hasič
Rostislav Guziur hasič
Pavel Vacula hasič

 

Zprávy ze zásahu

Rok 2019

 
20.  4. požár - tráva                          Karviná - Doly
19.  4. požár - lesní porost               Petrovice - Prstná  
12.  4. požár - nizké budovy             Karviná - Ráj  
10.  4. požár - nizké budovy             Karviná - Staré Město
První výjez k zásahu u požáru novým vozem SCANIA
  4.   4. požár - nizké budovy             Karviná - Staré Město   
  4.   4. požár - obchod - Lidl             Karviná - Ráj  
  2.   4. požár - výšková budovy         Karviná - Hranice
  2.   4. požár . výšková budova         Karviná - Mizerov
29.   3. požár - tráva                           Karviná - Doly
12.   3. požár - tráva                           Karviná - Hranice
11.   3. technická pomoc po vichřici
            poválený strom                       Karviná - Darkov
            uvolněná střecha                    Karviná - Nové Město   
            poválený strom                       Karviná - Nové Město 
            strom na střeše                       Karviná - Darkov 
            strom opřený o dům                Karviná - Darkov
            převrácený sloup el. vedení    Karviná - Ráj
            poválený strom                        Karviná - Nové Město
            uvolněné plechy - střecha       Karviná - Mizerov  
28.   2. požár - lesní porost                 Karviná - Darkov
18.   2. požár - tráva                            Karviná - Darkov
17.   2. požár - altánek                        Karviná - Staré Město
14.   2. planý poplách                          Kariná - Ráj   
13.   2. planý poplách                          Karviná - Staré Město 
  4.   2. planý poplách                          Karviná - Staré Město
  1.   2. požár - popelnice                     Karviná - Mizerov
25.   1. požár - nizké budovy                Karviná - Ráj
23.   1. požár - nizké budovy                Karviná - Mizerov
 

Rok 2018

  4.   1. požár - výrobní hala               Karviná - Staré - Město
  1.   1. ohňostroj - asistence              Karviná - Fryštát
28.   1. požár - dopravní prostředek   Karviná - Ráj
10.   2. požár - nizké budovy              Karviná - Nové Město
27.   2. planý poplách                         Karviná - Nové Město
  3.   3. požár - odpad, ostatní            Karviná - Ráj
  7.   3. planý poplách                         Karviná - Staré Město
  9.   3. požár - dopravní prostředek   Karviná - Nové Město
10.   3. záchrana zvířat - odchyt         Karviná - Fryštát
12.   3. požár - výškové budovy         Karviná Ráj
16.   3. požár - výškové budovy         Karviná - Hranice
26.   3. planý poplách                         Karviná - Fryštát
26.   3. požár - výškové budovy         Karviná - Mizerov
30.   3. požár - odpad, ostatní            Karviná - Staré Město
  3.   4. požár - polní porost - tráva     Karviná - Fryštát
  4.   4. požár - polní porost - tráva     Karviná - Ráj
  8.   4. požár - lesní porost                Karviná - Staré Město
  8.   4. požár - polní porost, tráva      Karviná - Doly
  9.   4. požár - polní porost, tráva      Karviná - Nové Město
  9.   4. požár - polní porost, tráva      Karviná - Louky
14.   4. požár - polní porost, tráva      Karviná - Doly
14.   4. požár - nizké budovy              Karviná - Lázně Darkov
15.   4. požár - polní porost, tráva      Karviná - Lázně Darkov
15.   4. požár - lesní porost                Karviná - Ráj
17.   4. požár - lesní porost               Karviná - Nové Město 
19.   4. planý poplách                        Karviná - Nové Město  
26.   4. požár - lesní porost               Karviná - Staré Město
27.   4. zahoření                               Karviná - Staré Město
30.   4. požár - polní porost, tráva    Karviná - Staré Město
  2.   5. požár - polní porost - tráva   Karviná - Doly
  5.   5. požár - zámek                      Karviná - Fryštát
  5.   5. technická pomoc - sport      Karviná - Ráj 
16.   5. technická pomoc neb. stav  Karviná - Louky
16.   5. požár - výškové budovy       Karviná - Nové Město
19.   5. požár - shromaždiště osob  Karviná - Nové Město
19.   5. technická pomoc - sport      Karviná - Ráj
24.   5. požár - dopravní prostředek Karviná - Nové Město 
26.   5. požár - výškové budovy       Karviná - Ráj
28.   5. požár - nízké budovy           Karviná - Nové Město
31.   5. požár - výškové budovy      Karviná - Nové Město
  6.   6. požár - odpad, ostatní         Karviná - Nové Město
  7.   6. dopravní nehoda                 Karviná - Doly
  9.   6. technická pomoc - sport     Karviná - Ráj
10.   6. požár- shromáždiště osob  Karviná - Ráj
12.   6. požár - dopravní prostředek Karviná- Hranice 
12.   6. požár - nízké budovy          Karviná - Nové Město
13.   6. požár - nízké budovy          Karviná - Nové Město
21.   6. technická pomoc - stromy  Karviná - Město Olšiny
22.   6. planý poplach                     Karviná - Fryštát
25.   6. požár - nizké budovy          Karviná - Ráj
26.   6. technická pomoc - stromy  Karviná - Hranice
26.   6. planý poplach                     Karviná - Fryštát
28.   6. technická pomoc - stromy  Karviná - Ráj
30.   6. požár - nízké budovy         Karviná - Staré Město
  1.   7. požár - výškové budovy    Karviná - Ráj
  7.   7. požár - káble                     Karviná - Nové Město
  9.   7. požár - nízké budovy        Karviná - Nové Město
12.   7. požár - nizké budovy        Karviná - Nové Město
14.   7. požár - výškové budovy   Karviná - Nové Město
15.   7. požár - výškové budovy   Karviná - Ráj
19.   7. technická pomoc, strom   Karviná - Ráj
31.   7. požár - výškové budovy   Karviná - Hranice  
  4.   9. požár - dopravní prostředky Karviná - Mizerov
  6.   9. požár - vyškové budovy   Karviná - Ráj
  7.   9. požár - nizké budovy       Karviná - Nové Město
12.   9. požár - areál Nové pole  Karviná - Staré Město
23.   9.požár - trafostanice         Karviná - Staré Město
30.  9. požár - dopravní prostředky Karviná - Nové Město
  6. 10.požár - výškové budovy  Karviná - Nové Město
14.10. požár - polní porost, tráva Karviná - Fryštát
18.10. požár- Kaufland OD        Karviná - Hranice
  1.11. požár - výškové budovy  Karviná - Nové Město 
  6.11. požár - sklep                   Karviná - Nové Město
  7.11. požár - sklep                   Karviná - Ráj
  7.11. požár  EPS                     Karviná - Fryštát
20.11. požár - Prior EPS           Karviná - Fryštát
23.11. požár - udírna                 Karviná - Ráj
24.11. požár - sklep                  Karviná - Nové Město
27.11. požár - výtah. šachtice   Karviná - Nové Město
 5. 12. planý poplach                Karviná - Darkov
15.12. planý poplach                Karviná - Staré Město
22.12. požár - odpad, ostatní   Karviná - Nové Město  
24.12. požár - výškové budovy Karviná - Nové Město
 
V letošním roce celkem 94 výjezdů. 
      
 
Více informaci na "Přehled událostí" HZS Moravskoslezského kraje.
    
 

Rok 2017

  9. 12. požár - sklad PHM                  Karviná - Staré Město
  2. 12. požár - U farmy                       Karviná - Ráj
19. 11.  požár - el. pož. signal.            Karviná - Fryštát  
  8. 11.  požár - potraviny v bytě          Karviná - Ráj
  7. 11.  požár - Tesko                          Karviná - Ráj
  5. 11.  požár - Prior                            Karviná - Fryštát
30. 10.  požár - nizké budovy              Karviná - Mizerov
29. 10.  technická pomoc - stromy      Karviná - Nové Město
29. 10.  technická pomoc - stromy      Karviná - Nové Město
26. 10.  požár - výškové budovy         Karviná - Mizerov
19. 10.  planý poplách                         Karviná - Mizerov
14. 10.  technická pomoc - sport         Karviná - Ráj
14. 10.  požár - výškové budovy         Karviná - Nové Město
14. 10.  požár - lesní porost                Petrovice
25.   9.  technická pomoc - stromy      Karviná - Ráj
24.   9.  technická pomoc - sport         Karviná - Ráj
13.   9.  požár - dopravní prostředky   Karviná - Lázně Darkov
13.   9.  požár - dopravní prostředky   Karviná - Doly
10.   9.  požár - nizké budovy              Karviná - Nové Město
  9.   9.  požár výškové budovy           Karviná - Mizerov
  9.   9.  požár nizké budovy                Karviná - Mizerov
31.   8.  technická pomoc - stromy      Karviná - Nové Město
26.   8.  požár - dopravní prostředky   Karviná - Nové Město 
14.   8.  technická pomoc - hmyz        Karviná - Ráj
13.   8.  technická pomoc - sport         Karviná - Ráj
10.   8.  požár výškové budovy            Karviná - Mizerov
  3.   8.  technická pomoc - stromy       Karviná - Nové Město       
  3.   8.  technická pomoc - stromy       Karviná - Nové Město
  2.   8.  požár - nizké budovy               Karviná - Nové Město
  2.   8.  požár - výškové budovy          Karviná - Nové Město
25.   7.  planý poplách                          Karviná - Hranice
23.   7.  planý poplách                          Karviná - Ráj
16.   7.  planý poplách                           Karviná - Fryštát
12.   7.  požár výškové budovy             Karviná - Nové Město                                 
12.   7.  požár - dopravní prostředky     Stonava
  7.   7.  technická pomoc - stromy        Karviná - Mizerov
30.   6.  požár - polní porost - tráva       Karviná - Staré Město
21.   6.  požár - lesní porosty                Petrovice
16.   6.  technická pomoc - stromy        Karviná - Ráj
10.   6.  technická pomoc - sport           Karviná - Ráj
  4.   6.  požár - dopravní prostředky     Karviná - Fryštát
27.   5.  technická pmoc - sport             Karviná - Ráj 
19.   5.  požár - výškové budovy            Karviná - Ráj
18.   5.  požár - lesní porost                   Karviná - Ráj
12.   5.  technická pomoc - sport            Karviná - Ráj 
12.   5.  požár - výškové budovy             Karviná - Ráj
11.   5.  požár - výškové budovy             Karviná - Ráj 
30.   4.  technická pomoc - sport             Karviná - Ráj
28.   4.  technická pomoc                        Karviná - Staré Město
28.   4.  technická pomoc                        Karviná - Fryštát
19.   4.  požár - v závodě Kovona           Karviná - Nové Město
13.   4.  požár - sklepní prostory             Karviná - Nové Město
  6.   4.  planý poplach                            Karviná - Fryštát
  4.   4.  požár - lesní porost, tráva          Karviná - Mizerov 
  2.   4.  požár - lesní porost, tráva          Karviná - Mizerov
31.   3.  požár - lesní porost, tráva          Karviná - Doly
31.   3.  planý poplach                             Karviná - Ráj
28.   3.  požár - výškové budovy              Karviná - Nové Město
24.   3.  požár - výškové budovy              Karviná - Mizerov
21.   3.  požár - plynový uzavěr                Karviná - Nové Město
15.   3.  technická pomoc                         Karviná - Hranice 
11.   3.  požár - auto                                 Karviná - Nové Město
  4.   3.  planý poplach                               Karviná - Fryštát
  3.   3.  požár - lesní porost, tráva            Karviná - Hranice
  2.   3.  technická pomoc - plechy            Karviná - Nové Město
26.   2.  technická pomoc - labuť              Karviná - Nové Město    
25.   2.  technická pomoc - kachna           Karviná - Fryštát
25.   2.  planý poplach                               Karviná - Fryštát
24.   2.  technická pomoc - holub              Karviná - Ráj   
24.   2.  technická pomoc                          Karviná - Ráj
21.   2.  požár - automobil                         Karviná - Ráj  
19.   2.  technická pomoc - labuť               Karviná - Fryštát
  7.   2.  požár - automobil                          Karviná - Staré Město
  5.   2.  požár - nizké budovy                    Karviná - Ráj 
  5.   2.  požár - výškové budovy                Karviná - Nové Město
26.   1.  planý poplach                                Karviná - Ráj 
20.   1.  požár - výškové budovy                 Karviná - Mizerov
15.   1.  požár - výškové budovy                 Karviná - Ráj      
12.   1.  požár - výškové budovy                 Karviná - Ráj
  9.   1.  požár - výškové budovy                 Karviná - Ráj
  8.   1.  požár - nizké budovy                      Karviná - Darkov
  7.   1.  planý poplach                                 Karviná - Fryštát  
  7.   1.  požár - rodinný dům                       Karviná - Staré Město

Rok 2016

  6.   1.  požár - rozváděč                             Karviná - Nové Město

  8.   1.  požár - nizké budovy                      Karviná - Nové Město

17.   1.  požár - chatka                                Karviná - Doly

21.   1.  požár - výškové budovy                 Karviná - Nové Město

23.   1.  požár - výškové budovy                 Karviná - Nové Město

  1.   2.  požár - chodba výškové budovy    Karviná - Nové Město

  2.   2.  požár - sklep výškové budovy       Karviná - Nové Město

  6.   2.  požár - byt výškové budovy           Karviná - Nové Město

  7.   2.  požár - byt výškové budovy           Karviná - Nové Město

20.   2.  planý poplách                                Karviná - Ráj

26.   2.  požár - chatka v osadě                  Karviná - Staré Město

29.   2.  požár - byt výškové budovy           Karviná - Nové Město   

  1.   3.  požár - dílny                                  Karviná - Doly

12.   3.  požár - kable po vjaduktem           Karviná - Nové Město

20.   3.  požár - v závodě Jäkl                    Karviná - Hranice

24.   3.  požár - sklep výškové budovy      Karviná - Nové Město

25.   3.  požár - lesní porost, tráva            Karviná - Doly

27.   3.  požár - autobus MHD                   Karviná - Ráj

31.   3.  požár - sklep výškové budovy      Karviná - Mizerov

12.   4.  požár - automobil                         Karviná - Doly

13.   4.  požár - výšková budova              Karviná - Ráj

20.   4.  požár - sklep - evakuace             Karviná - Nové Město

21.   4.  požár - lesní porost, tráva           Karviná - Hranice

29.   4.  požár - lesní porost, tráva           Karviná - Doly

  6.   5.  požár - výšková budova              Karviná - Nové Město

  7.   5.  požár - bytová jednotka              Karviná - Nové Město

12.   5.  požár - nizké budovy                  Karviná - Nové Město

19.   5.  požár - nizké budovy                  Karviná - Nové Město

23.   5.  požár - popelnice kontejner       Karviná - Nové Město

28.   5.  požár - výškové budovy             Karviná - Nové Město

  1.   6.  technická pomoc čerpání vody  Havířov - Prostřední Suchá, Před Tratí

  1.   6.  technická pomoc čerpání vody  Havířov - Prostřední Suchá , Malá 983

  7.   6.  požár - polní porost, tráva         Karviná - Mizerov

11.   6.  technická pomoc, sportovní akce  Karviná - Fryštát

12.   6.  požár - shromáždiště osob        Karviná - Nové Město

17.   6.  technická pomoc, odstraňování překážek  Karviná - Louky

17.   6.  technická pomoc, odstraňování překážek  Karviná - Mizerov

17.   6.  technická pomoc, odstraňování překážek  Karviná - Ráj

17.   6.  technická pomoc, odstraňování překážek  Karviná - Fryštát

17.   6.  požár - polní porost, tráva         Karviná - Staré Město

20.   6.  požár - výškové budovy            Karviná - Nové Město

25.   6.  požár - popelnice, kontejner     Karviná - Nové Město

25.   6.  technická pomoc, odstraňování překážek  Petrovice - Závada

  2.   7.  planý poplach                           Karviná - Ráj

  2.   7.  požár - výškové budovy           Karviná - Nové Město

  2.   7.  technická pomoc, čerpání vody  Karviná - Miterov

  3.   7.  technická pomoc, odstraňování překážek  Karviná - Mizerov

  5.   7.  planý poplach                           Karviná - Fryštát

  5.   7.  planý poplách                           Karviná - Nové Město

  5.   7.  požár - výškové budovy           Karviná - Nové Město

  9.   7.  technická pomoc, odstraňování překážek  Karviná - Nové Město

  9.   7.  technická pomoc, odstraňování překážek  Karviná - Fryštát

17.   7.  požár - výškové budovy            Karviná - Hranice

22.   7.  planý poplach                           Karviná - Fryštát

23.   7.  požár - dopravní prostředky     Karviná - Mizerov

28.   7.  planý poplach                          Karviná - Nové Město

  1.   8.  planý poplach                          Karviná - Ráj

  4.   8.  požár - průmyslové objekty, sklady  Karviná - Doly

  6.   8.  technická pomoc, sportovní akce  Karviná - Ráj

  7.   8.  požár - výškové budovy           Karviná - Nové Město

  9.   8.  požár - polní porost, tráva        Karviná - Staré Město

17.   8.  požár - nizké budovy                Karviná - Nové Město

21.   8.  požár - nizké budovy                Karviná - Nové Město

  4.   9.  planý poplach                           Karviná - Nové Město

  6.   9.  požár - nizké budovy                Karviná - Nové Město

  8.   9.  požár - nizké budovy                Karviná - Nové Město

  9.   9.  požár - nizké budovy                Karviná - Ráj

17.   9.  požár - polní porost, tráva        Karviná - Hranice

21.   9.  požár - výškové budovy           Karviná - Mizerov

30.   9.  požár - výškové budovy           Karviná - Nové Město

  2. 10.  planý poplach                          Karviná - Ráj

13. 10.  požár - výškové budovy          Karviná - Hranice

15. 10.  technická pomoc, sportovní akce  Karviná - Ráj

22. 10.  technická pomoc, sportovni akce  Karviná - Ráj

24. 10.  požár - výškové budovy           Karviná - Hranice 

  6. 11.  technická pomoc, sportovní akce Karviná - Ráj

  7. 11.  požár - nizké budovy                Karviná - Ráj

10. 11.  požár - nizké budovy                Karviná - Staré Město

17. 11.  požár - výškové budovy           Karviná - Hranice

18. 11.  požár - nizké budovy                Karviná - Mizerov

19. 11  požár - vyškové budovy            Karviná - Fryštát   

29.11.  planý poplach                            Karviná - Fryštát

15. 12  požár nizké budovy                   Karviná - Mizerov

19. 12. požár - elektroinstalace             Karviná - Nové Město

22. 12.  požár - nizké budovy                Karviná - Fryštát

26. 12.  požár - výškové budovy            Karviná - Nové Město

27. 12.  požár - hospodářské budovy    Petrovice - Marklovice

30. 12.  požár - výškové budovy           Karviná - Ráj

Celkem výjezdů v roce 2016  - 88 x.

          

 Rok 2015

Požární vozidla jsou po technické kontrole - připravená k výjezdu připadnému zásahu u požáru nebo jiné živelné pohromě.

 1.   1.  požár - nizké budovy                         Karviná - Nové Město

17.  1.  požár - průmyslové objekty               Karviná - Staré Město

29.  1.  požár - nizké budovy                        Karviná - Nové - Město

  7.  2.  požár - nizké budovy                        Karviná - Nové Město

12.  2.  požár - výškové budovy                   Karviná - Ráj

18.  2.  požár - výškové budovy                   Karviná - Hranice

12.  3.  požár - nizké budovy                        Karviná - Nové Město

25.  3.  požár - popelnice, kontejner            Karviná - Hranice

  4.  4.  požár - nizké budovy                       Karviná - Doly

17.  4.  planý poplach                                 Karviná - Nové Město

19.  4.  požár - nizké budovy                      Karviná - Nové Město

27.  4.  požár - lesní porost, tráva              Karviná - Ráj

12.  5.  planý poplách                                Karviná - Fryštát

16.  5.  požár - lesní porost, tráva             Karviná - Darkov

  4.  6.  požár - nizké budovy                    Karviná - Nové Město

  6.  6.  požár - výškové budovy               Karviná - Ráj

  6.  6.  požár - popelice, kontejner          Karviná - Nové Město

  9.  6.  požár - výškové budovy              Karviná - Nové Město

11.  6.  požár - lesní porost, tráva           Karviná - Staré Město

13.  6.  technická pomoc                        Karviná - Fryštát

14.  6.  požár - průmyslové objekty        Karviná - Doly

19.  6.  požár - výškové budovy             Karviná - Nové Město

30.  6.  požár - nizké budovy                  Karviná - Nové Město

  1.  7.  požár - výškové budovy             Karviná - Nové Město

  6.  7.  požár - výškové budovy             Karviná - Nové Město

  7.  7.  požár - lesní porost, tráva          Karviná - Nové Město

  8.  7.  technická pomoc - odstraňování  překážek   Karviná - Nové Město

  8.  7.  technická pomoc -                 " - "                   Karviná - Nové Město 

  8.  7.  technická pomoc -                 " - "                   Karviná - Staré Město

  8.  7.  technická pomoc -                 " - "                   Karviná - Nové Město

  8.  7.  technická pomoc -                 " - "                   Karviná - Darkov

  8.  7.  technická pomoc -                 " - "                   Karviná - Staré Město

  8.  7.  technická pomoc -                 " - "                   Karviná - Darkov

  8.  7.  technická pomoc -                 " - "                   Karviná - Hranice

  8.  7.  technická pomoc -                 " - "                   Karviná - Ráj

  8.  7.  technická pomoc -                 " - "                   Karviná - Nové Město

  9.  7.  technická pomoc  -                " - "                   Karviná - Ráj

  9.  7.  technická pomoc -                 " - "                   Karviná - Nové Město

  9.  7.  technická pomoc -                 " - "                   Karviná - Darkov

  9.  7.  technická pomoc -                 " - "                   Karviná - Staré Město

  9.  7.  technická pomoc -                 " - "                   Karviná - Mizerov

11.  7.  planý poplách                             Karviná - Nové Město

24.  7.  požár - výškové budovy             Karviná - Mizerov  

27.  7.  požár - nizké budovy                  Karviná - Nové Město

28.  7.  planý poplách                             Karviná - Fryštát

29.  7.  požár výškové budovy               Karviná - Nové Město

31.  7.  požár - lesní porost, tráva          Karviná - Darkov

31.  7.  požár - kabelové kanály            Karviná - Darkov

  8.  8.  požár - lesní porost, tráva         Karviná - Staré Město

  8.  8.  planý poplách                           Karviná - Hranice

10.  8.  požár - lesní porost, tráva        Karviná - Darkov

11.  8.  planý poplách                          Karviná - Darkov Lipiny

14.  8.  požár - lesní porost, tráva       Karviná - Ráj

18.  8.  technická pomoc                     Karviná - Ráj

19.  8.  požár - nizké budovy              Karviná - Nové Město

20.  8.  požár - lesní porost, tráva      Karviná - Doly

20.  8.  požár - výškové budovy         Karviná - Mizerov

21.  8.  požár - výškové budovy         Karviná - Hranice

21.  8.  požár - lesní porost, tráva      Karviná - Staré Město

22.  8.  planý poplách                        Karviná - Nové Město

23.  8.  požár - výškové budovy        Karviná - Ráj

24.  8.  planý poplách                       Karviná - Ráj

28.  8.  požár - lesní porost, tráva     Karviná - Fryštát

31.  8.  planý poplách                       Karviná - Fryštát 

  5.  9.  požár - výškové budovy       Karviná - Ráj

  6.  9.  technická pomoc                  Karviná - Nové Město

  8.  9.  požár - průmyslové objekty  Karviná - Nové Město

13.  9.  požár - nizké budovy           Karviná - Nové Město

20.  9.  požár - lesní porost, tráva   Karviná - Mizerov

26.  9.  požár - lesní porost, tráva   Karviná - Mizerov

29.  9.  planý poplách                     Karviná - Hranice

29.  9.  požár - výškové budovy     Karviná - Nové Město

31.  9.  požár - nizké budovy          Karviná - Nové Město 

 6. 11.  požár - popelnice                Karviná - Ráj

 7.  11. požár - dopravní prostředky Karviná - Hranice

  9. 11.  požár - nizké budovy          Karviná - Nové Město

20. 11. požár - výškové budovy      Karviná - Mizerov

22. 11. požár - výškové budovy      Karviná - Mizerov

25. 11. požár - saze v komíně         Karviná - Staré Město

12. 12. požár - výškové budovy      Karviná - Nové Město

20. 12. požár - výškové budovy      Karviná - Ráj

27. 12. požár - nizké budovy           Karviná - Hranice

 29. 12. požár - dopravní prostředky  Karviná - Nové Město

                                                     

  Rok 2014

17.  1.  požár - kontejner . pošta                Karviná - Fryštát

17.  1.  požár - kontejnery                          Karviná - Ráj

31.  1.  požár - garáž                                  Karviná - Nové Město

15.  2.  požár - vyškové budovy                 Karviná - Mizerov 

2.  3.  požár - obchod potravin                   Karviná - Mizerov

5.  3.  požár - nizké budovy                        Karviná - Staré Město

10.  3.  požár - tráva                                   Karviná - Hranice

13.  3.  požár - garáž                                  Karviná - Staré Město

20.  3.  planý poplách                                 Karviná - Hranice

22.  3.  požár - provozovná                        Karviná - Hranice

30.  3  požár - tráva                                    Karviná - Louky 

2.  4.  požár - tráva                                     Karviná - Hranice

2.  4.  požár - tráva                                     Karviná - Louky

3.  4.  požár - tráva                                     Karviná - Fryštát

4.  4.  požár - tráva                                     Karviná - Ráj 

20.  4.  požár - lesní porost - tráva             Karviná - Doly

1.  5.  požár - výškové budovy                   Karviná - Ráj

20.  5.  planý poplách                                 Karviná - Fryštát

22.  5.  požár - výškové budovy                 Karviná - Nové Město

8.  6.  požár - popelnice, kontejnery           Karviná - Nové Město

14.  6.  technická pomoc                            Karviná - Fryštát

2.  7.  požár - nizké budovy                        Karviná - Nové Město

8.  7.  planý poplách                                   Karviná - Hranice

18.  7.  požár - výškové budovy                 Karviná - Nové Město

24.  7.  požár - nizké budovy                      Karviná - Nové Město

26.  7.  požár - lesní porost, tráva              Karviná - Mizerov

10.  8.  požár - nizké budovy                      Karviná - Nové Město

14.  8.  požár - nizké budovy                      Karviná - Nové Město

19.  8.  požár - nizké budovy                      Karviná - Fryštát

20.  8.  planý poplách                                 Karviná - Fryštát

11.  9.  požár - výškové budovy                 Karviná - Ráj

15.  9.  požár - nizké budovy                      Karviná - Nové Město

21.  9.  technická pomoc                            Karviná - Nové Město

21.  9.  technická pomoc po druhé             Karviná - Nové Město

26.  9.  požár- lesní porost , tráva               Karviná - Hranice

29.  9.  požár nizké budovy                         Karviná - Lázně Darkov

30.  9.  požár - nizké budovy                       Karviná - Hranice 

9. 10. požár - nizké budovy                         Karviná - Ráj

17. 10. požár - nizké budovy                       Karviná - Fryštát

25. 10. požár - lesní porost , tráva              Karviná - Nové Město 

9. 11. požár - hospod. budovy                    Karviná - Doly

14. 11. požár- nizká budova                       Karviná - Mizerov

16. 11. požár - nizké budovy                      Karviná - Nové Město

19. 11. požár - trafostanice                        Karviná - Doly   

28. 11. požár - kotelna                               Karviná - Nové Město

8. 12. požár - kabel                                    Karviná - Nové Město

10. 12. požár - sklep                                  Karviná - Nové Město

11. 12. požár - lesní porost - tráva             Karviná - Mizerov

14. 12. požár - nizká budova                      Karviná - Staré Město

16. 12. požár - výšková budova                  Karviná - Mizerov

22. 12. požár - sportovní hala                     Karviná - Nové Město

30. 12. požár - výšková budova                  Karviná - Nové Město

31. 12. požár - kontejner                             Karviná - Hranice

Celkem výjezdů v roce 2014  -  51 x.

Rok 2013

V roce 2013 byla naše JPO povoláná k  61 výjezdům. K zásahům u požárů vyjela jednotka celkem 46 x. Jako technická pomoc 10 x a 5 x jsme vyjeli k planému poplachu. 

Rok 2012

V roce 2012 byla naše JPO III. povolána k 74 výjezdů. K zásahům u požárů vyjela celkem 68 x. Jako technická pomoc 4 x a 2 x jsme vyjeli k planému poplachu.  

Mimořádný zásah u požáru v Karviné - Hranicích na ulici Včelařské v osadě zahradkářů 2. března 2012 v 5,00 hod.

V neděli v 5,oo hod byli vyzvání operačním střadiskem členové naši zásahové jednotky k zásahu u požáru v Karviné - Hranicích - hoří chatka v zahradkářské osadě na ulici Včelařské. Naše zásahové družstvo ve složení Jaromír Golasowski, Miroslav Golasowski, Edvard Sznapka a Kamil Skiba se podílelo na lokalizaci požáru v prvé řadě na dodávce vody cisternou hasičům HZS. Požár po 15. min. lokalizován. Při průzkumu požářiště objevili hasiči HZS dvě ohořelá těla.

Pak za spolupráce s policií, doktorem - patologem a psovodem se členové naši jednotky podíleli na vyprošťování ostatků dvou osob a hledání stop udajného pachatele, který měl chatku zapálit.

Dle sdělení policie oba   byli před uhořením pravděpodobně zavraždění čtyřiadvacetiletým přítelem z Karviné.

Na likvidaci požáru se naši členové podíleli do 14,00 hod.

V roce 2011 byla naše jednotka povolána celkem k 61 výjezdům. K zásahům u požárům jednotka vyjela celkem 53 x, jako technická pomoc 5 x a 3x jsme vyjelí k planému poplachu.

 

 

Kontakt

SDH Karviná Hranice Žižkova 2387, 733 01 Karviná-Mizerov l.witoszova@seznam.cz

has.josefkunz@atlas.cz
sdhkarvinahranice@seznam.cz