Součastnost SDH Karviná hranice

Prvořadou prioritou zůstává ochrana majetku a osob. Tomuto úsilí je podřízena veškerá interní činnost sdružení. Naší filozofií je být dobře fyzicky připravený, být odborně způsobilý a pracovat s kvalitní technikou. Tohle všechno zvládáme systematickou prací především v rámci těchto činností:
 
  • Výchova dětí a mládeže: naši zkušení členové se podílejí na rozvoji a výchově našich mladých hasičů. Tato naše rezerva pracuje s moderní hasičskou technikou, připravuje se na různé neočekávané a mimořádné situace. Ve svých dovednostech se již dnes vyrovnají svým vzorům v zásahové jednotce. Teoretická příprava provází veškerou prováděnou činnost. Drtivá většina našich hasičů-mužů i žen, jsou našimi odchovanci.
 
  • Školení: členové zásahové jednotky, ale i ostatní členové sdružení, jsou pravidelně účastni všech potřebných školení a praktických cvičení. Uvádět výčet všech školení není nutné. Měřítkem je především čas strávený v lavicích výukových center, případně s požární technikou. Jsou to desítky hodin ročně.
 
  • Fyzická kondice: fyzickou kondici rozvíjíme individuálně podle aktuálních možností. Soustředíme se především na rozvoj obratnosti. Společně se věnujeme kolektivním sportům. Rovněž využíváme účastí na soutěžích hasičského sportu. Dobrá umístění, kterých pravidelně dosahujeme, jdou ruku v ruce s přípravou a fyzickou kondicí.
 
  • Technika: servisní prohlídky, pravidelná údržba, atesty a čistota. Dennodenní činnost dobrovolného hasiče. Každá součást hasičského vybavení musí být ve 100% stavu. Technika nesmí při ostrém zásahu nikdy selhat!
 
  • Naši členové: zázemí sboru tvoří mimo jiné velký počet členů, kteří se podílejí na materiálovém zajištění naší činnosti. Podílejí se na organizaci všech našich aktivit. Pomáhají zajistit bezchybný chod našeho sdružení. Naši členové jsou si dobře vědomi svého historického odkazu a všichni přispívají svou prací a zkušenostmi k plnění našich povinností a naplňování našich cílů.
 
Družební spolupráce s OSP Zebrzydowie.
Smlouva o spolupráci mezi naši SDH a OSP Zebrzydowice byla podepsána 28. září 1991. Za naši stranu smlouvu podepsal starosta Vladislav Jastrzembski a za polskou stranu předseda Edward Kopiec za přítomnosti Františka Herdziny, Jana Vaňka, Gertrudy Moravcové a Josefa Kondziolky nejstaršího.
Pravidelně se navštěvujeme u příležitosti výročních valných hromad, oslav sv. Floriána, oslav jubilejních výročí jednotlivých sboru a soutěži v požárním sportu dospělych i mládeže.
Uspořádali jsme společné výlety v našem regiónu s návštěvou fryštátského zámku, hornického muzea na Landeku v Petřkovicích a pak společné posezení v Domě hasičů při dobrém pivečku, zabijáčkových specialitach a dobré zábavě.
Polská strana uspořádala společné zájezdy do Ustroně s výletem na Czantorii a pak dymfoki, do pivovaru v Cieszyně s následným výletem do Ustroně na horu Rowina a pak posezení v Domě hasičů v Zebrzydowicích při dobrém pohoštění a živé hudbě. 
I po zvolení nového starosty Zdeňka Witosze u nás a předsedy Andrzeje Morawca     v Zebrzydowicích spolupráce pokračuje a můžeme žíci že se dále rozvíjí hlavně ve společné práci s mládeží.
 
 
Na výroční valné hromadě SDH Karviná - Hranice konané dne 11. ledna 2015, byl opět zvolen  starostou sboru Zdeněk Witosz, pro volební období 2015 - 2020.
 
V rámci oslav 85. výročí založení sboru byla nám udělená Stuha k historickému praporu SH ČMS a medaile KSH MSK s číslem 1. za dlouholetou dobrovolnou činnost celého sboru dobrovolných hasičů Karviná - Hranice.
 
V  neděli 19.ledna 2014, byl posvěcen náš historický prapor v kostele sv. Barbory v Karviné - Loukách.
Prapor posvětil Monsinior František Václav Lobkowicz - biskup ostravsko opavské diecéze. 
Historický akt byl proveden u příležitosti nadcházejících oslav 85. výročí založení SDH Karviná - Hranice.
 
Osmdesát let aktivní práce: v rámci oslav 80. výročí založení SDH bylo nám uděleno nejvyšší vyznamenání udělované Sborům za dlouholetou aktivní práci a to
Čestný prapor SH ČMS.
 
Za maximální finanční podpory magistrátu města Karviné byl zhotoven firmou Alerion 
Historický prapor sboru, který u této příležitosti pokřtil sám primátor města Karviné Tomáš Hanzel.
Rovněž byl vydán almanach o činnosti SDH za posledních pět let.
 
 
Nositele nejvyššího vaznamenání SH ČMS titul Zasloužilý hasič:
 
Josef Kondziolka                    rok udělení     1994        zemřel  2000
Vladislav Jastrzembski                                   2000
Josef Kunz                                                      2004
Josef Kolek                                                     2004
Otakar Kondziolka                                          2009
Jaromír Golasowski                                        2012
 
Nositele výběrového vyznamenání Řád sv. Floriána:
 
Vladislav Jastrzembski           rok udělení     1999
Josef Kunz                                                     2009
 
Nositele medaile Za zásluhy o výchovu:
 
Jana Hederová                       rok udělení     2007
Zdeněk Witosz                                               2009
 
Členové SDH, kteří pracují ve vyšších funkcích  - funkční období 2015 - 2020:
 
Vladislav Jastrzembski            vedoucí aktivu Zasloužilých hasičů při OSH Karviná
                                                člen krajského aktivu Zasloužilých hasičů
 
Bronislv Moldrzyk                    člen okresní kontrolní a revizní rady
                                                člen okrskové kontrolní a revizní rady
 
Zdeněk Witosz                        člen výkonného výboru OSH Karviná
                                                náměstek starosty okrsku Karviná
 
Jaromír Golasowski                 člen okresní odborné rady velitelů
                                                zástupce okrskového velitele
 
Alena Karbanová                     jednatelka okrsku Karviná