Vítejte na našem novém webu

Po krátké odmlce přicházíme se zbrusu novými stránkami, kde Vás budeme pravidelně informovat o všech novinkách týkajících se SDH Karviná Hranice, budeme Vás zvát na akce a podělíme se s Vámi i o naše postřehy z nejrůznějších akcí!

Český pohár - stovky - Třebíč 2019

Druhého kola Českého poháru v běhu na 100 m překážek, které se konalo v Třebíči v sobotu 4. 5. 2019 byli zapojeni i reprezentanti našeho sboru.  A to: David Staně, Jakub Michalski, Karolína Witoszová, Markéta Cieśliková, a Natalie Müllerová, kteří reprezentovali náš sbor.
Umístění v jednotlivých kategoriích:  
Dorost střední:
Jakub Michalski                      čas   17,38           2. místo      z 39 startujících
Muži:
David Staněk                          čas   17,25           9. místo      z 41 startujících
Dorostenky střadní:
Natalie Müllerová                   čas    20,23          22. místo    z 42 startujících
Markéta Cieśliková                čas    22,20          38. místo      z 42 startujících
Ženy:
Karolína Witoszová                čas  17,12             5. místo      z 50 startujících
Blahopřejeme všem a děkujeme za vzornou reprezentaci.   
              

Svatý Florián 2019

Sobotní odpoledne 4. května bylo ve znamení oslav svátku sv. Floriána patrona hasičů, které i letos organizovali hasičí z  družební OSP Zebrzydowice. Delegace ve složení Josef Kunz, Jaromír Golasowski, Otakar Kondziolka a Vladislav Sembol s historickým praporem sboru reprezentovala náš sbor při slavnostní mši svaté v místním kostele. Letošní vzpomínka na sv. Floriána byla o to významnější, když po kostelním obřadu kněz posvětil OSP Zebrzydowice nový hasičský vůz, který sboru zakoupila obec z vlastních prostředků. Klíče od vozidla veliteli sboru předal vójt obce Zebrzydowice pan Andrzej Kondziolka.
V sále Domu stražaka následovalo vzpomínkové posezení členů sboru a hostů při slavnostním obědě.
 

Okrskové kolo soutěže v požárním sportu na Hranicích

Nedělní dopoledne 28. dubna bylo ve znamení požárního sportu. I když, jak už to u nás bývá zvykem za stálého deště, celá akce proběhla velice úspěšně a hlavně bez úrazu soutěžících při tak nepříznivém počasí. Soutěže se zúčastnilo šest družstev mužů a dvě družstva žen, kteří soutěžili v běhu na 100 m s překážkami a požárním útoku. V mužské kategorii zvítězilo domácí družstvo z Karviné - Hranic, když druhou příčku vybojovali kluci z Marklovic před družstvem z Louk. Družstvo žen z Karviné - Hranic po tuhém boji porazilo děvčata z Louk. V jednotlivcích v běhu na 100 m překážek zvítězil  časem 18,75 Jaku Michalski v kategorii mužů a v kategorii žen Natalie Müllerová časem 21,66 oba z Karviné - Hranic. Děkujeme všem členům SDH Karviná - Hranice za přípravu a průběh celé velice úspěšné soutěže včetně chutného občerstvení.
 

Oficiální předání nového hasičského vozu

Ve středu 24. dubna zavítal do našeho sboru primátor města Karviné Ing. Jan Wolf se svými náměstky, aby slavnostně předal klíče od nového hasičského vozu  firmy SKANIA našemu veliteli Miroslavu Golasowskému. Velitel následně všechny přítomné podrobně odborně seznámil s technickým vybavením cisternového hasičského vozu včetně jejího využití při případném zásahu u požáru nebo živelné pohromě. Na závěr přítomné zájemce velitel svezl novým vozidlem po blízkém okolí.
 

Jarní brigáda

Za krajně nepříznivého pačasí přišlo v pátek 12. dubna 27 nejaktivnějších členů sboru včetně mládeže na jarní úklid parku a úpravu sportovního areálu pro nadcházející sezonu soutěží v požárním sportu. Pod vedením starosty Zdeňka Witosze byl proveden nejen úklid suchých větví stromů, ale zároveň byl proveden ořez větví, které bránily bezpečnému pohybu po sportovní dráze. Vše bylo uloženo do připraveného komtejneru. Děvčata umyla okna v Domě hasičů včetně úklidu celého prostoru. Poděkování patří všem zúčastněným, kteří odvedli kus poctivé práce.
 

Okrskové kolo soutěže v požárním sportu

Zveme všechny příznivce požárního sportu na okrskové kolo soutěže, které se koná v neděli 28. dubna 2019 od 9,00 hod. v areálu požárního sportu u hasičské zbrojnice v Karviné - Hranicích.
Těšíme se na vaší účast.
 

Železný hasič 2019 v kategorii dorostu

SDH Petřvald - Březiny připravil pro dorosteneckou kategorii soutěž Železný hasič 2019, která se konala v sobotu 6. dubna 2019. Za velice nepříznivého počasí se této velice náročné  soutěže zúčastnili i členové našeho sboru a to Natalie Mülerová, Karolína Oczková, Markéta Ciśliková a Matyáš Kobylka. I když takovou soutěž absolvovali poprvé nezklamali. V kategorii starších dorostenek dokonce děvčata dosáhla i na stupně vítězů. Karolína Oczková vybojovala třetí příčku a Natálka Mülerová dokonce překrásné druhé místo. Medailistkám blahopřejeme k velkému úspěchů a všem děkujeme za vzornou reprezentaci SDH Karviná - Hranice.
 

Školení členů JPO III. a JPO V. okrsku Karviná

SDH Karviná - Hranice připravila pro členy zásahových jednotek JPO III. a JPO V. okrsku Karviná v Domě hasičů v Karviné - Hranicích školení z oblasti požární bezpečnosti při zásahu u požáru a bezpečnosti práce jednotek požární ochrany. Školení, které proběhlo v sobotu 16. března 2019 se zúčastnilo 50 členů ( z  toho bylo 10 členů z Karviné - Hranic) jednotek požární ochrany okrsku Karviná a lektoři z HZS Karviná. V průběhu školení byl předveden nový hasičský vůz SDH Karviná - Hranice. Je to cisternová automobilová stříkačka švedské firmy SCANIA s polskou nádstavbou WISS. Vozidlo má podvozek 4x4 a hodí se do terénu. Maximální výkon čerpadla je 3000 l/min. Vůz převeze 4000 l vody a 240 l pěnidla. Vůz je kompletně vybaven potřebnou technikou.
Pro všechny účastníky školení bylo připraveno bohaté domácí občerstvení členy SDH Karviná - Hranice, kterým patří poděkování. Poděkování patří i veliteli sboru panu Miroslavu Golasowskému a Edvardu Sznapkovi, který školení připravil.
 

Halová soutěž mládeže v Petrovicích

V sobotu dne 9. března 2019, připravil  okrsek Karviná již 5. ročník Hálové soutěže v požárním sportu pro družstva mládeže v těchto disciplínách: štafeta dvojic a uzlová štafeta. Soutěže se zúčastnilo celkem 30 družstev včetně tři družstev z Polska. V kategorii mladších žáků zvítězilo družstvo z Havířova a v kategorii starších žáků prvenství vybojovalo družstvo z Chotěbuze, když naše družstvo tentokrát se umístilo na 10. místě z šestnactí družstev.
 

Hala Havířov

Za přítomnosti náměstka starosty SH ČMS pana Richarda Dudka proběhla v sobotu 23. 2. 2019 soutěž mládeže Hala Havířov za účasti 40 družstvev starších a 20 družstvev mladších žáků. V kategorii mladších žáků zvítězilo družstvo z Bludova před Horní Bečvou a Trusicemi. V kategorii starších žáků zvítězilo rovněž družstvo z Bludova před  družstvem z Raškovic a Spišské Nové Vsi. Naše družstvo starších žáků vybojovalo celkově dvacátou sedmou příčku z čtyřiceti zúčastněných družstev.  
 

Soutěžní družstva pro rok 2019

Pro soutěžní rok  2019 připravuje sbor družstva do soutěží v požárním sportu v těchto kategoriích: dorostence, ženy a muže. Mládež připravuji vedoucí mládeže do celostátní hry Plamen v kategorii mladších a starších žáků.
Přejeme všem družstvům hodně úspěchů ve všech pohárových a postupových soutěžích v požárním sportu a celostátní hře Plamen. 
 

Návštěva Valné hromady OSP Zebrzydowice

Delegace našeho sboru pod vedením starosty Zdeňka Witosze, na základě pozvání se zúčastnila Valné hromady družební OSP Zebrzydowice, která se konala v sobotu 9. února 2019 v Domě stražaka v Zebrzydowicich. Ve správě starosty pana Andrzeje Morawca, byla rovněž velice kladně hodnocená družební spolupráce mezi našimi sbory. V  usnesní z jednání byl bod, pro rozšíření další družební spolupráce na všech úsecích činnosti. Po oficiálním jednání proběhla družná diskuse o dalších námětech spolupráce při dobrém občerstvení.
 

Valná hromada okrsku Karviná

Valné hromady oksku Krviná, která se konala v pátek 8. února 2019 v Dolních Marklovicích se zúčastnila i delegace našeho sboru včetně pozvaných Zasloužilých hasičů Josfa Kolka, Vladislava Jastrzembského, Josefa Kunze a Jaromíra Golasowského, který je i členem okrsku Karviná. Jednání se zúčastnili rovněž tak Zdeněk Witosz, Bronislav Moldrzyk a Alena Karbanová, kteří jsou rovněž členy okrsku za SDH Karviná - Hranice. Delegátkou za náš sbor byla paní Kateřina Matalíková a delegátem za OSH Karviná byl jedo náměstek pan Vítězslav Bryč. Celé jednání řídil starosta okrsku Milan Mencner. Po krátkém a výstižném jednání a dobrém guláši jsme se vydali na základnu.
 

Kontrolní den ve společnosti SCANIA Bielsko Biala

Velitel sboru Miroslav Golasowski s Adamem Musiolkem a Jaromírem Golasowskim navštívili v rámci kontrolního dne v pátek 8. února 2019 společnost SCANIA v Bielsku Biala vyrábějící hasičská vozidla. Práve to "naše" hasičské vozidlo je ve fázi dokončovacích práci, proto naši členové zásahové jednotky byli vznést případné poslední připomínky před jeho dokončením. Dle smlouvy má být hasičské vozidlo pro SDH Karviná - Hranice hotové k převzetí začátkem března 2019.
 

Spolupráce s Nadaci OKD

Do sbírky pro pozůstalé rodiny horníků, kteří tragicky zemřeli následkem důlního neštěstí na Dole ČSM ve Sonavě, kterou vyhlásila Nadace OKD, se zapojil i náš sbor. Na konto nadace jsme zaslali čásku 2.000,- Kč.
 

Výlet družstva žen do Beskyd

První přípravu na nový ročník soutěží v požárním sportu započala naše děvčata výšlapem na Lysou Horu. V sobotu 2. února 2019 za krásného slunného počasí parta odvažných děvčat - K. Matalíková, V. Witoszová, E. Roubalová, K. Witoszová a N. Müllerová za asistence mládenců D. Staňka J. Vyviala se vydali z Ostravice na nejvyšší horu Beskyd. Na vrcholu Lysé Hory však bylo mlhavo a hodně sněhů tak pospíchali úprkem celi promočení dolu. Kde jnde jak do restaurace na dobré pivečko, které zajedli hamburgerem. Děvčata věří, že jak se vydařil výlet tak se bude dařit i při jednotlivých pohárových soutěžích.
 

Školení velitelů JPO okresu Karviná

První celodenní školení velitelů JPO III. a JPO V. v roce 2019 se konalo v sobotu 2. února 2019 v sále Domu hasičů v Karviné - Hranicích. Školení se zúčastnilo 43 velitelů z jednotlivých SDH okresu Karviná, které dle osnovy - témat, proškolilo sedm lektorů z HSZ Karviná.
Všichni účastníci byli spokojeni nejen s průběhem školení, ale i s připraveným prostředím a hlavně chutným a bohatým občerstvením připraveným velitelem SDH Karviná - Hranice Miroslavem Golasowskim s kolektivem.
 

Hasičský ples

Velké poděkování patři všem nejmenovaným členům, kteří pod vedením starosty Zdeňka Witosze připravili a dobře vedli celý průběh zábavy Hasičského plesu, který se konal v sobotu 19. ledna 2019.
Nejen dobrá nálada, ale i výborná večeře připravená Standou Jastrzembskim s kolektivem přispěla ke zdarnému průběhu pravého hasičského plesu.
Vyvrcholením plesu byla bohatá tombola, do které přispěli hodnotnými dárky členové sboru, ale hlavně ceny od sponzorů velice zaujaly. Všem patři upřímné poděkování.
Jak ples vypadal v obraze ?  To si můžete všichni prohlédnout fotografie z plesu zveřejněné na "rajčeti".
Tak za rok na schledanou.
 

Valná hromada - 13. ledna 2018

Jednání valné hromady našeho sboru, kde jsme zhodnotili úspěšný uplynulý rok 2018, se i tentokrát zúčastnil primátor města Karviné pan Ing. Jan Wolf a zástupce OSH Karviná pan Milen Mencner.
Zprávy o činnosti jednotlivých funkcionářů a starosty a co jsme společně vykonali pod vedením výboru sboru,  si s velkým zaujetím vyslechlo všech 59 přítomných členů a 14 hostů. Nechyběla ani delegace družební OSP Zebrzydowice c čele s prezesem Andrzejem Mowcem a delegace mysliveckého spolku.
Po jednání si všichni pochutnali na srnčím guláši.
 

Vánoční turnaj ve stolním tenise mužů a žen

Sváteční náladu si spestřili účastnici Vánočního turnaje ve stolním tenise. Všichni zúčastnění si nejen dobře zasportovali a pobavili, ale hlavně zhodili nabytá kila s vánočních dobrot. V soutěži žen prvenství vybojovala Karolína Witoszová a z mužů si palmu vítězství odnesl pan Staněk.  Blahopřejeme.
 

Turnaj ve stolním tenise mládeže

Mladí hasiči umí také hrát stolní tenis. Proto poslední schůzku v letošním roce vedoucí mládeže naplánovaly jako Vánoční turnaj v této oblíbené sportovní soutěži. Vítězkou mezi děvčaty se stála Rozálka a mezi chlapci dosáhl na vítězství Kuba. A teď hurá na zimní prázdniny.
 

Veselé vánoce a šťastný nový rok 2019

Příjemné prožiti svátku vánočních a šťastný nový rok 2019, všem členům a jejich rodinným příslušníkům přeje výbor Sboru dobrovolných hasičů Karviná - Hranice.
 
 

Mikulášské uzlování

Mikulášské uzlování, které proběhlo v neděli 9. prosince za podpory Nadace OKD, máme zdarně za sebou. Soutěže se zúčastnilo celkem 8 družstev mladších žáků  a 12 družstev starších žáků. Soutěž v uzlové štafetě a požárním útoku na sucho pod vedením starosty Zdeňka Witosze proběhla velice úspěšně. V kategorii mladších žáků zvítězilo družstvo z Havířova - Města a v kategorii starších zvítězilo naše družstvo z Karviné - Hranic. Naše Markéta Cieśliková a havířovská Milča Bačáková, to jsou dvě královny uzlování, které porazily všechny soutěžící. Rekord na nového krále nebyl ani letos překonán, takže Karolína Witoszová je stále královnou s nejlepším docíleným časem 17,79 z roku 2009. Vítězná družstva a jednotlivci obdrželi sladkosti, míče, baťůžky, švihadla, ale hlavně medaile a poháry.
Děkujeme všem členům sboru, kteří se nacelé akci podíleli.
 

Posezení pro starší a pokročilé

Velice zdařilou akci bylo posezení v kruhu dobrých přátel v Domě hasičů. Při zpěvu lidových písniček za hudebního doprovodu harmonikáře si dokonce někteří účastnici akce i zatančili. Nejvíce všem chutnala večeře připravená kuchařem Stanislavem s kolektivem a samozřejmě byla i velice dobrá obsluha pod vedením vedoucí Janky Hederové st. V tombole jako obvykle měli štěstí jen ti vyvolení. Tolik zábavy za padesát korun vstupného jsme již dávno neměli. Děkujeme organizátorům.
 

Podzimní brigáda v neděli 25. 11. 2018

Děkujeme všem dvaceti sedmi účastníkům, nedělní podzimní brigády při úpravě parčíku a sportovního areálu u hasičské zbrojnice SDH Karviná - Hranice. Bylo uděláno kus poctivé práce, na které se podíleli i mladí hasiči
 

Těšínský pohár v požárním útoku

Závěrečné vyhodnocení soutěží Těšínského poháru, které se konalo v Mostech u Českého Těšína se zúčastnilo za náš Sbor jak soutěžící družstvo žen, tak i mužů. Družstvo žen z Karviné - Hranic si při všech soutěžích vedlo velice úspěšně a proto právem se stálo celkovým vítězem celé soutěže. Družstvo mužů se umístilo celkově na velice pěkném třetím místě. Blahopřejeme oběma soutěžním družstvům za vzornou reprezentaci nSboru.
 
 

Mistrovství světa v požárním sportu 2018

Na mistrovství světa v požárním sportu v Banské Bystrici, které se konalo ve dnech 10. 16. 9. 2018 vybojovalo titul Mistru světa družstvo mužů ČR, ale i družstvo žen ČR, kterého je členkou naše Karolína Witoszová bojovalo statečně. Družstvo žen vybojovalo stříbrné medaile.
Blahopřejeme celému družstvu, ale hlavně naši Karolíně, která vybojovala s družststvem žen dvě stříbrné medaile.
Děkujeme za vzornou reprezentaci. 
 

Memoriál Josefa Kondziolky - soutěž v požárním útoku

Pozor změna termínu !!!
Zveme  Vás všechny na soutěž v požárním útoku mužů a žen - Memoriál Josefa Kondziolky, která se koná v sobotu 22. září od 15,00 hod. v areálu u hasičské zbrojnice v Karviné - Hranicích.
O bohaté domácí občerstvení postaráno.
 

Mistrovství ČR v požárním sportu

Ve dnech 24. - 26. srpna 2018 se konalo v Liberci Mistrovství ČR v požárním sportu. Náš kraj  v dresu SDH Michalkovice reprezentovali i dva naši členové. V družstvu žen Karolína Witoszová a v družstvu mužů David Staněk. 
 Ve výstupu na věž Karolína vybojovala časem 7,81 sek. čtvrté místo a v běhu na 100 m překážek ze 132 závodnic vybojovala časem 16,90 sek. třetí příčku. Ve finále stovek dokonce vybojovala stříbrnou příčku.
David v běhu na 100 m překážek časem 18,07 sek. vybojoval 36 místo z 141 startujících.
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.
 

Soutěž O putovní pohár primátora města Karviné

Za velice krásného slunného počasí proběhla soutěž družstev mužů a žen v požárním útoku O putovní pohár primátora města Karviné, která byla zároveň 5. kolem Těšínského poháru.
Soutěže se zúčastnilo celkem 8 družstev žen a 16 družstev mužů.
V kategorii žen první místo vybojovalo družstvo SDH Albrechtice, když naše děvčata se umístila na čtvrtém místě. V mužské kategorii zvítězilo družstvo SDH Prchalov, když naše první družstvo obsadilo osmou příčku a druhé družstvo mělo neplatný pokus.
Soutěž zahájil náměstek primátora města Karviné pan Ing. Raszyk. Celou soutěž natáčela regionální televize Polar.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a průběhu celé soutěže.
 

Mistrovství ČR v požárním sportu dorostenců Plzeň 2018

I když naši dorostenci nepostoupili do celostátního kola soutěže, přesto dva naši členové David Staněk a Jakub Michalski si na mistrovství republiky zasoutěžili za družstvo SDH Nová Ves, která je zařadila do svého reprezentačního družstva.
Celkově SDH Nová Ves vybojovala 3. místo v rámci ČR, když  David Staněk v běhu na 100 m překážek časem 16,93 sek. vybojoval 1. místo mezí 103 startujícími. Blahopřejeme a děkujeme oběma našim členům za vzornou reprezentaci SDH Nová Ves a tím i Moravskoslezského kraje.
 

Soutěž O putovní pohár primátora města Karviné

SDH Karviná - Hranice Vás všechny zve na XVII. ročník soutěže O putovní pohár primátora města Karviné a zároveň V. kolo Těšinského poháru v požárním útoku.
Kdy: 21. července 2018 v parku u Domu hasičů v Karviné - Hranicích.
Zahájení soutěže v 15,00 hod.
O bohaté občerstvení postaráno.
 

Požární ochrana očíma děti

Za nejlepší výtvarnou práci mezi mladými hasiči byla oceněná naše členka Markéta Cieśliková. Získala 1. místo ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima děti. Její obrázek vyhodnotila porota jako nejlepší mezi 218 přihlášenými prácemi. Předání cen proběhlo v ostravském Hasičském muzeu.  Blahopřejeme.
 

Krajské kolo soutěže v požárním sportu dorostenců

Za krásného slunečního počasí přijela do Českého Těšína soutěžní družstva dorostenců a dorostenek reprezentující jednotlivé okresy Moravskoslezského kraje.
V kategorii dorostenců okres Karviná reprezentovalo naše družstvo dorostenců, družstvo SDH Karviná - Hranice. Trenér družstva Zdeněk Witosz věnoval přípravě všechen svůj volný čas s vírou, že letos postoupí s družstvem na mistrovství republiky. I když jeho přání nebylo naplněno, přes to družstvo nezklamalo a celkové umístění na stříbrné příčce je velice pěkné. Blahopřejeme.
 

Krajské kolo celostátní hry Plamen

Již v pátek 8. června započala krajská soutěž mládeže Plamen, branným závodem ve sportovním areálu v Českém Těšíně. Naš sbor reprezentovalo družstvo starších žáků pod vedením vedoucích Veroniky Witoszové a Martiny Gerlichové za přísného dozoru starosty Zdeňka Witosze.
Děti měly touhu po co nejlepším umístění v celé soutěži což se jim podařilo. Svou bojovnosti dokázaly svým vedoucím, že i když vnovém složení ostudu sboru neudělaly. Sedmé místo mezi 12 družstvy mladých hasičů z šesti okresů Moravskoslezského kraje je nádherné. Blahopřejeme. 
Veliké překvapení čekalo děti po příjezdu na základnu - do hasičské zbrojnice na Hranicích. Starosta, jménem sboru všechny pozval na slavnostní oběd do restaurace Tesarčík. Dle vyjádření Zdeňka včem velice chutnalo.
 
 

Soutěž O putovní pohár města Karviné

I přes nepřízeň počasí k nám dorazily týmy z okolních SDH. Závody jsme ale byli nucení přesunout do prostor garáže. Štafetu dvojic jsme nahradili uzlovou štafetou a požární útok se běžel jen "na sucho". I přes to děti předvedly výborné výkony a všem, kteří dorazili patří velké poděkování. V kategorii mladších žáků zvítězilo družstvo z Těrlicka - Hradiště, když naše družstvo se umístilo na čtvrtém místě. Družstvo starších žáků vybojovalo velice pěkné druhé místo. Putovní pohár a vítězství si odnesli starší žácí z Havířova - Město.
Soutěže se zúčastnilo 7 družstev mladých hasičů a 8 družstev v kategorii starších.
Velké poděkování patří starostovi za velice rychlé rozhodnutí změnit celou soutěž včetně přemístění do garáže hasičské zbrojnice. I když všichni organizátoři byli promočení od vytrvalého deště, nikdo nezklamal a přiložil ruku k dílu, aby soutěž dopadla dobře ve prospěch mladých hasičů. Děkujeme všem.
 

Okresní kolo soutěže v požárním sportu

V okresním kole soutěže v požárním sportu, které se konalo v neděli 20. května na stadiónu v Českém Těšíně, vybojovali první místo dorostenci z Karviné - Hranic  a tím si zabezpečili účast v krajském kole soutěže v požárním sportu. Blahopřejeme klukum a vedoucímu družstva Zdeňku Witoszovi za vzornou reprezentaci sboru.
 

Okresní kolo hry Plamen

V sobotu 19. května na stadiónu v Českém Těšíně se konalo okrasní kolo celostátní hry Plamen, kterého se zúčastnilo i družstvo starších žáků SDH Karviná - Hranice. Soutěže se zúčastnilo šest družstev v kategorii mladších žáků a jedenáct družstev starších žáků. V kategorii mladších žáků zvítězilo družstvo z Hradiště a v kategorii starších žáků zvítězilo družstvo z Havířova. Naše družstvo se umístilo na druhém místě a tím si kluci vybojovali postup do krajskéko kola soutěže. Blahopřejeme. 
 

Soutěž mládeže "O putovní pohár města Karviné"

Sbor dobrovolných hasičů Karviná - Hranice Vás všechny srdečně zve do parčíku u Domu hasičů v Karviné - Hranicích na XVII. ročník soutěže mládeže O putovní pohár města Karviné.
Datum konání: 3. června 2018 od 9,30 hod.
Místo konání: okolí hasičské zbrojnice Karviná - Hranice.
Disciplíny: štafeta dvojic a požární útok.
O bohaté občerstvení postaráno.
 

Poděkování za odvedenou práci

Páteční odpoledne 20. dubna bylo ve znamení jarního úklidu parku a sportovního areálu u hasičské zbrojnice SDH Karviná - Hranice. Tentokrát vedoucí akce Edvard Sznapka napsal do deníčku účast dvaceti šesti účastníků , členů sboru včatně šesti mladých hasičů, kteří odvedli společně kus poctivé práce za což všem patři poděkování. Byl uklízen park a úpraven terén po zrušeném živém plotě, ale zároveň spálené suché větve a taktéž umytá okna v domě hasičů. Po akci si všichni účastnici opekli na ohništi klobásky a děti si zároveň pochutnaly na "muffinech", které napekla  a donesla maminka Dominika Ernesta. Děkujeme všem.
 

Jablonecká hala 2018

Třetího ročníku celostátní soutěže v běhu na 100 m s překážkami "Jablonecká hala" se zúčastnili i reprezentanti našeho sboru v požárním sportu David Staněk a Jakub Michalski.
V kategorii starších dorostenců David Staněk vybojoval časem 17,29 sek. čtvrtou příčku z 63 startujících.
V kategorii středních dorostenců časem 19,67 sek. Jakub Michalski dosáhl na 33. místo z 87 startujících.
Omlouvám se Vojtěchu Čeřenskému, který se umístil na 30. místě časem 20,43 sek. v kategorii starších dorostenců, ale ve výsledkové listině je uveden jako soutěžící za SDH Valšovice (Hranice VI) okres PR.
 
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.
 

Halová soutěž v Petrovicích u Karviné

V sobotu 24. března 2018 uspořádal okrsek Karviná již 5. ročník  halové soutěže v požárním sportu mládeže. Soutěže se zúčastnilo 7 družstev mladších žáků a 12 družstev starších žáků. Soutěžilo se v disciplinách:  uzlová štafeta a štafeta dvojic. Vítězem v kategorii mladších žáků je SDH Těrlicko - Hradiště a v kategorii starších žáků zvítězilo družstvo z SDH Havířov Město. Naše družstvo vybojovalo třetí příčku. Hlavním rozhodčím byl Zdeněk Witosz z SDH Karviná - Hranice.
 

Požární ochrana očima děti 2018

Celostátní soutěže "Požární ochrana očima děti" v rámci OSH Karviná, se do okresního kola zapojilo celkem 200 mladých hasičů z 14 SDH. Náš sbor reprezentovaly výtvarné práce od devíti mladých hasičů. V kategorii starších žáků se odborné porotě nejvíce líbila práce Markéty Cieslikové. Blahopřejeme.
 

Město ocenilo nejlepší sportovce roku 2017

Rok 2017 byl z hlediska karvinského sportu velice úspěšný, a tak zástupci statutarního města Karviné rádi ocenili nejlepší mládežnické i dospělé sportovce a trenéry z řád místních klubů a poděkovali za vzornou reprezentaci. Na pódium městského domu kultury se během slavnostního galavečera pod taktovkou společnosti Sport Action, dokráčelo téměř čtyřicet sportovců, týmů, trenérů a funkcionářů. Jsme hrdí na to, že mezi něma byla naše členka - mistryně světa v požárním sporu družstev Karolína Witoszová a trenér uspěšného dorosteneckého družstva a Karolíny - Zdeněk Witosz. Blahopřejeme.
 

Nejúspěšnější sportovec roku 2017 města Karviné

Slavnostní vyhlášení ankety v Městském domě kultury Karviná, v útery 6. března od 17,30 hod. 
Program: pěvecká vystoupení, nejrychlejší žonglér světa Rudolf Janeček, artista Marcel Wolf a mažoretky Michelle Karviná.  Moderuje Radek Šilhan
Zaštitu nad akci převzal primátor města Karviné Ing. Jan Wolf.
 

Výroční valná hromada OSP Zebrzydowice

Na výroční valnou hromadu družební OSP Zebrzydowice, která se konala v sobotu 17. února 2018 v Domu stražaka v Zebrzydowicích, zavítala i delegace našeho sboru. Pod vedením starosty Zdeňka Witosze se slavnostního jednání zúčastnili: Vladislav Jastrzembski, Etelka Wojciková, Jaromír Golasowski, Miroslav Zbijovsky a Adrian Świerczek. Sbor ze Zebrzydowic byl oceněn polským krajským sdružením hasičů Stuhou k historickému praporu.
 

Výroční valná hromada okrskového aktivu Karviná

Výroční valné hromady okrsku Karviná, která se konala v pátek 9. 2. 2018 v Domě hasičů v Dolní Lutyni - Nerad, se zúčastnilo 23 hasičů okrsku Karviná z toho bylo 7 členů (včetně třech zasloužilých hasičů) z SDH Karviná - Hranice. Členem výboru okrskového aktivu Karviná, byl v doplňujících volbách zvolen náš člen Ladislav Burián na úsek prevence.
 

Sportovec roku 2017

V nominaci na nejúspěšnějšího sportovce roku  Karviné je i naše Karolína Witoszová v kategorii jednotlivců a Zdeněk Witosz v kategorii trenér roku. Hlasovat  pro ně můžete prostřednictvím hlasovacího kuponu, který najdete v Deníku (příloha Region), a do konce února jej doručit do redakce Deníku.
 

Přijeti u primátora města Karviné

Primátor města Karviné Ing. Jan Wolf, přijal v ponděli 12. 2. 2018 na radnici nejaktivnější členy zásahové jednotky SDH Karviná - Hranice, a ocenil jejich dobrovolnou práci ve prospěch města. Zásahová jednotka vyjela v uplynulém roce k jednotlivým zásahům celkem 87 x. 
 

Výroční valná hromada

Za přítomnosti poslance parlamentu ČR Tomáše Hanzla a primátora města Karviné Ing. jana Wolfa jsme zhodnotili úspěšný uplynulý rok 2017. Starosta Zdeněk Witosz ve své zprávě o činnosti SDH vyzvedl výsledky práce členů zásahové jednotky, činnost našich mládežníků, ale zároveň ostatních členů sboru, kteří svým aktivním přístupem ke všem úkolům, které stanovil výbor, se postavili zodpovědně ku prospěchu nás všech. Výroční valnou hromadu řídil náměstek starosty Edvard Sznapka.
V diskusi vystoupil nejen zástupce družebního sboru OSP Zebrzydowice a mysliveckého sdružení Karviná, ale hlavně pan poslanec a také také pan primátor města, kteří vysoce hodnotili naši činnost a zároveň přislíbili podporu u všech akci, které bude sbor organizovat.
Výroční valná hromada proběhla za účasti 56 členů a 18 hostů.
 

Veselé Vánoce a šťastný Nový rok 2018

Vážení spoluobčané, bratři a sestry hasiči. Dovolte mi, abych Vám všem jménem výboru Sboru dobrovolných hasičů karviná - Hranice popřál krásné, bohaté a lásky plné vánoční svátky v kruhu Vaších nejbližších přátel a hlavně rodiny. Naším mladým hasičům, aby pod vánočním stromkem našli to, co si přáli a také hodně sportovních úspěchů v roce 2018.
Do Nového roku bych Vám popřál hodně štěstí, zdraví, lásky a hojnosti. Ať je Nový rok 2018, kdy oslavíme 750 let města Karviné, rokem plných radostných chvil a splněných přání Vás všech.
Starosta SDH Karviná - Hranice.
 

Vánoční turnaj ve stolním tenise

Zahoďte přebytečná kila na Vánočním turnaji ve stolním tenise, který se koná 26. prosince 2017 v sále Domu hasičů v Karviné - Hranicích. Těšíme se na členy a členky  SDH Karviná - Hranice.
 

Mikulášské uzlování

Velice dobře připravené soutěže pro mladé hasiče se zúčastnilo 20 pětičlenných družstev ve dvou soutěžních kategoriích. V kategorii starších žáků vítězství vybojovalo družstvo z Karviné - Hranic, před Chotěbuzi a Vrbicemi. V kategori mladších žáků první míst vybojovalo družstvo z Karviné - Hranic před družstvevm z Těrlicka - Hradiště a Havířova. V jednotlivcích si palmu vítězství v kategorii starších žáků vybojovala Natalie Mülerová a na třetím místě se umístil Jakub Michalski oba z Karviné - Hranic. V kategorii mladších žáků třetí příčku vybojoval Filip Kozák z Karviné - Hranic. Vítězná družstva i jednotlivci byli odměnění hodnotnými cenami od sponzorů, poháry a medailemi od SDH. 
 

Poděkování

Výbor děkuje všem členům, kteří se dne 17. 11. 2017 zúčastnili podzimní brigády k úpravě parku, sportoviště a Domu hasičů. Škoda, že nás bylo jen 21 členů, i když i v tomto menším počtu brigádníků se udělalo kus poctivé práce.
 

Mikulášské uzlování

Dobrovolni hasiči z Karviné - Hranice Vás zvou na 
Mikulášské uzlování,
které se koná v neděli 10. 12. 2017 v 9,30 hod. v Domě hasičů v Karviné - Hranicích.
Soutěžní disciplíny:  uzlová štafeta, požární útok na sucho a uzlování jednotlivců.
Kategorie:  mladší a starší žáci.
Jste srdečně zvání.
 

Nadace OKD hodnotila

Při vyhlašování ocenění nadaci OKD, byl Srdcářem roku vyhlášen pan Edvard Sznapka člen SDH Karviná - Hranice. Blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů do další práce.
 

Okresní kolo branného závodu - 14. 10. 2017

Sobotního okresního kola branného závodu, které se konalo v Orlové se zúčastnila i družstva dorostenců a mladých hasičů našeho sboru. Naši dorostenci "A" se umístili na prvním místě a družstvo "B" vybojovalo třetí příčku. Družstvo starších žáků se umístilo na velice pěkném třetím místě.
Blahopřejeme. 
 

Setkání nejen pro starší a pokročilé

SDH Karviná - Hranice Vás zve na 5. ročník "Setkání pro starší a pokročile", které se koná 11. 11. 2017 v Domě hasičů v Karviné - Hranicích. Hudba a dobré jídlo zajištěno. Vstupné 50,- Kč. Objednávky vstupenek do 31. 10. 2017 na tel. č. 732 829 323. Těšíme se na Vás.
 

Izmir 2017 MS v požárním sportu

Družstvo žen ČR se na mistrovství světa celkově umístilo na 1. místě, a tím se stalo mistry světa.¨
Jednotlivé disciplíny:  výstup na věž                -  4. místo
                                   100 m s překážkama    -  2. místo
                                    4 x 100                        -  2. místo
                                    požární útok                -  1. místo
Celkové umístění                                             1. místo  - a jsou "Mistři světa" v požárním sportu.
 
Členkou    soutěžního družstva žen  ČR - je i naše členka
                                                              Karolína Witoszová
Blahopřeje k titulu  a děkujeme za vzornou reprezentaci.
              

Karvinská drabinka 2017

V neděli 24. září 2017 se v areálu HZS územního odboru Karviná  konál nulty ročník soutěž Karvinská drabinka pro dorostence a dorostenky v jednotlivých věkových kategoriich, v disciplíně Výstup na cvičnou věž, kterou připravilo OSH Karviná. V kategorii starších dorostenců se na prvním  místě umístil
 
                                      David  Staněk z SDH Karviná - Hranice.
Blahopřejeme.
 

Mistrovství světa v požárním sportu Izmir 2017

Mistrovství světa v požárním sportu se uskuteční v tureckém Izmíru ve dnech 25. 9. - 1. 10. 2017. V reprezentačním družstvu ČR  žen je i naše členka 
                                                      Karolína  Witoszová.
Přejeme hodně úspěchů ve všech disciplínách požárního sportu. 
 

Druhý ročník nového pojetí sportovní soutěž se vydařil.

Na startovní čáru požárního útoku memoriálu Josefa Kondziolky, tentokrát nastoupilo postupně osm soutěžních družstev mužů a žen. V různých převlecích obohatili zajímavou podívanou na soutěžící, kteří prokázali, že i na lyžích se dá soutěžit v požárním útoku. Všichni soutěžící posílení jednou odlívkou slivovice od Martinky (až na soutěžící "mimina") vyrazili do útoku. Vyhráli všichni, i když pro ty nejlepší pořadatel SDH Karviná - Hranice připravil věcné odměny. Již se tešíme na příští ročník 2018. Možná, že se nás sejde více.
 

Memoriál Josefa Kondziolky

Již tuto sobotu 16. 9. 2017 od 15,00 hod, se koná v parku u hasičské zbrojnice soutěž požárních družstev mužů a žen v požárním útoku. Soutěž je spojená se závěrečným cvičením sboru. Jste všichni srdečně zvání do Karviné - Hranic.
 

Nadační městečko "Nadace OKD"

I naši mladí hasiči se svými vedoucími vystoupili s programem o práci mladých hasičů v nadačním městečku v rámci oslav Dne horníků v parku Boženy Němcové ve Fryštátě v sobotu 2. 9. 2017. O jejich vystoupení mezi mládeží byl velký zájem. Naši mladi hasiči se střídali s vystoupením s hasiči SDH Závada.
 

Účast na soutěží OSP Gminy Zebrzydowice

Smíšené družstvo mužů a žen našeho sboru, na pozvání OSP Zebrzydowice se zúčastnilo v sobotu 2. 9. 2017 soutěže hasičských družstev v obci Kaczyce PL. Soutěže se zúčastnila i družstva ze Stonavy a Marklovic. Po  závěrečném  ukázkovém vystoupení soutěžních družstev z Čech si soutěžící pochutnali na hrachové polévce. O naše družstvo se po celou dobu staral starosta OSP Zebrzydowice Andrzej Morawiec.
 

Mistrovství ČR v požárním sportu Praha 2017

Výstup na věž.
Umístění našich reprezentantů:
Kategorie starších dorostenců
David Staněk                                         5. místo  časem  12,38
Kategorie žen
Karolína Witoszová                               7. místo  časem    7,94
V běhu na 100 m překážek.
Kategorie žen.
Karolína Witoszová                              11. místo časem   17,69  z 146 soutěžících.
Blahopřejeme.
 

Mistrovství ČR v požárním sportu Praha 2017

Ve dnech 25. - 27. srpna 2017 pořádá SH ČMS v Praze mistrovství ČR v požárním sportu. Na této významné sportovní události náš sbor budou reprezentovat v disciplíně výstup na věž:
v kategorii žen                            Karolína Witoszová a 100 m překážek
v kategorii starších dorostenců   David Staněk
Přejeme hodně úspěchů.
 

Hasičská olympiáda Villach - Rakousko 2017

Na hasičské olympiádě ve Villach v reprezentačním družstvu žen "A", českou republiku reprezentovala i naše členka   Karolína  Witoszová.
Výsledky Karolíny Witoszové v jednotlvých disciplínách:
Běh na 100 m překážek                        čas         NP      a    17,44                                                                         Výstup na věž                                       čas          8,01   a     8,01
Štafeta 4x100 m                                   čas         60,73 
Nejlepší docílený čas v historii olympiád.
Karolína běžela čtvrtý úsek - hašení.
Umístění reprezentačního družstva žen "A" v jednotlivých disciplínách:
Výstup na věž:                         2. místo
Běh na 100 m překážek          1. místo
Štafeta 4x100 m                      1. místo
Požární útok                            3. místo
Celkové umístění družstva žen "A"              1. místo
 
Blahopřejeme. Děkujeme Karolíně Witoszové za vzornou reprezentaci ČR, sboru, OSH Karviná a taktež města Karviná.
 
 

Jak dopadla soutěž O putovní pohár promátora

Zahájení soutěže se zúčastnil i primátor města Karviné pan Tomáš Hanzel se svým asistentem Ing. Mikulou. Soutěže, která byla velice dobře připravená se zúčastnilo celkem 23 družstev z toho byly 4 družstva žen. V kategorii mužů vítězství vybojovali chlapci z Podvysoké - Slovensko časem 13,53 a v družstvech žen si vítězství a Putovní pohár odvezla děvčata z Mistřovic časem 16,81. Našim družstvům se tentokrát nedařilo, byli unavení s přípravy celé soutěže.
 

Soutěž O putovní pohár primátora města Karviné

SDH Karviná - Hranice si Vás dovoluje pozvat na XI. ročník soutěže

O putovní pohár primátora města Karviné

Kdy: v sobotu 22. července 2017 od 15,00 hod.
Kde: Karviná - Hranice, park u hasičské zbrojnice
Disciplína: požární útok - muži a ženy
Pro zájemce od 16,00 hod. prohlídka hasičské zbrojnice s odborným výkladem.
O bohaté občerstvení postaráno.                           
                                          Těšíme se na Vaší účast.
 

XVI. ročník Mezinárodní hasičské soutěže CTIF - Villach

V e dnech 9. - 16. 7. 2017 se koná mezinárodní hasičská soutěž v rakouském  Villachu, kde naši republiku budou reprezentovat družstva mužů a žen dobrovolných hasičů a družstva mužů profesionálů. Členkou reprezentačního družstva žen "A" je i naše členka Karolína Witoszová. Přejeme hodně úspěchů v soutěži a děkujeme za reprezentaci našeho sboru a města Karviné.
 

Soutěž O pohár města Karviné

V neděli 4. června 2017 jsme pořádali soutěž mládeže O putovní pohár města Karviné. Soutěže se zúčastnilo celkem 25 družstev. V kategorii mladších žáků z 12 družstev si prvenství vybojovalo družstvo z Chotěbuze a v kategorii starších žáků obhájili prvenství žáci z Havířova z 13 zúčastněných kolektivů. Naši žáci tentokrát zůstali v poli poražených.
 

Krajské kolo požárního sportu - dorost

V neděli 4. června 2017, dorostenecké družstvo SDH Karviná - Hranice posílené o chlapce ze sborů OSH Karviná, vybojovalo na krajské soutěži ve Frýdku Místku druhou příčku.  Blahopřejeme.
 

Ostravská věž a běh na 100 m přes překážky 2017

Výsledky  Karolíny Witoszové:
Ostravská věž                             startujících  19                     7. místo  časem   8,08
Běh  na 100 m přes překážky     startujících  50                     6. místo  časem  17,32
                                                            finále                           3. místo
Blahopřejeme.
         

Okresní kolo soutěže

O víkendu 20. a 21. května 2017 patřl stadion na Frýdecké v Českém Těšíně sportovcům - dobrovolným hasičům.
V sobotu soutěžili ve druhém kole celostátní hry Plamen mladí hasiči. V kategorii starších žáků z 15 soutěžních družstev se na 4. místě umístilo naše družstvo z Karviné - Hranic.
V neděli v soutěži dorosteneckých kolektivů zvítězilo družstvo chlapců z Karviné - Hranice a postoupilo do krajského kola.  Oběma družstvům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.
 

Oslavy sv. Floriána

V sobotu 13. května, pětičlenná delegace našeho sboru se zúčastnila tradičních oslav sv . Floriána v družební OSP Zebrzydowice. Hasiči z Zebrzydowic zároveň oslavili již 115. výročí založení svého sboru - sboru dobrovolných hasičů.
 

Okrskové kolo soutěže v požárním sportu

Okrskového kola soutěže v požárním sportu, které se konalo v pondělí 8. května 2017 v Závadě, se zúčastnilo pět družstev mužů a tři družstva žen. V kategorii žen zvítězilo družstvo SDH Karviná - Hranice, rovněž i družstvo mužů vybojovalo první příčku.  Blahopřejeme.
 

Akademické mistrovství v požárním sportu.

Ve dnech 26. - 27. dubna 2017 požádala Ostrava Akademické mistrovstvi v požárním sportu. Členkou družstva žen Ostravské univerzity, která vybojovala prvenství a tím se stála i nositelem titulu "Akademický mistr v požárním sportu pro rok 2017", je Karolína Witoszová - členka našeho sboru dobrovolných hasičů.                       V soutěžích jednotlivců umístění Karolíny Witoszové:
Běh na 100 m s překážkami       6. místo  časem 18,20     startujících žen  81
Výstup na věž                             7. místo  časem   8,44     startujících žen  76
Blahopřejeme.
 

A je vymalováno

Děkujeme všem členům sboru dobrovolných hasičů Karviná - Hranice, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na malování sálu, přílehlých místností, rekonstrukci kuchyně a následném úklidu. Je radost pohledět na vykonané dílo. Upřímné poděkování všem nejmenovaným za vykonanou práci.
 

Velikonoční přání

Hezké prožití velikonočních svátků,
bohatou pomlázku,
hodně zdraví
a jarního sluníčka Vám přejí
                      hasiči z Karviné - Hranic
 

Poděkování za účast na brigádě.

V pátek 7. dubna 2017 i přes nepřízeň počasí proběhl velice náročný úklid celého parčíku a sportoviště u hasičské zbrojnice. Rovněž tak byla uklízená ulice Lesní od parčíku hasičské zbrojnice, na kterou jako obvykle zapomínají technické služby města Karviné. Tolik brigádníků, kolik přišlo v pátek nepamatujeme. Členů sboru dobrovolných hasičů se brigády zúčastnilo 26, dvanáct žáků a pět rodičů od mladých hasičů, kteří odvedli kus poctivé práce. Všem patři upřímné poděkování.
 

Nejlepší sportovec roku 2016

Představitele města Karviné a jejich partneři ocenili za výjimečné sportovní výkony v loňském roce padesátku jmen, převážně mladých sportovců do 19 let.                                                                                                           
Mezi oceněnými sportovci byl i náš člen   David Staněk, který reprezentoval českou republiku v družstvu dorostenců na mistrovství světa v požárním sportu, které se konalo v Ostravě.  Blahopřejeme.
 
 

Školení členů JPO okrsku Karviná

V sobotu 18. března 2017 proběhlo v Domě hasičů v Karviné - Hranicích školení členů JPO okrsku Karviná za celkové účasti 46 členů zásahových jednotek, z sedmí sborů. Pochvalu za výborný odborný výklad si zaslouží lektor HZS pan Vlček. O bohaté domácí zabijačkové občerstvení se postarali členové SDH Karviná - Hranice.
 

Halová soutěž mládeže, Petrovice - Marklovice

Halové soutěže mladých hasičů v Marklovicích, která se konala v sobotu 11. března se zúčastnili mladší i starší žáci našeho sboru. Starší žáci se umístili na velice pěkném 3. místě z 15 družstev. Mladší rovněž nezklamali a 4. místo z 16 družstev je rovněž velice pěkné.  Blahopřejeme.
 

XXVIII. ročník soutěže mládeže Hala Havířov

Umístění mladých hasičů SDH Kaviná - Hranice:
Mladší žáci                           15. místo           z 30 družstev
Starší žáci                              6. místo           z 40 družstev
Blahopřejeme nejen mladým hasičům, ale i vedoucím Veronice a Martině.
 

Poslední rozloučení

Členové našeho sboru, Jaromír Golasowski a Josef Kunz se zúčastnili v pátek 3. února 2017 posledního rozlouční se zasloužilou hasičkou Irenou Nytrovou, členkou SDH Janovice okr. Frýdek - Místek, která navždy opustila hasičskou rodinu ve věku 73 let.  Čest její památce.
 

Výroční valná hromada OSP Zebrzydowice

Delegace ve složení Zdeněk Witosz, Edvard Sznapka, Jaromír Golasowski a Emerich Kuczaty, reprezentovali náš sbor na výroční valné hromadě družebního sboru OSP Zebrzydowice, která se konala v sobotu 28. ledna 2017 v Domu staržaka v Zebrzydowicich. V příjatém usnesení byla schválená i další spolupráce mezi oběma sbory, která vstoupila již do 26 - tého roku úspěšné spolupráce.
 

Ples hasičů SDH Karviná - Hranice

Velké díky organizátorům hasičského plesu, který se konal v sobotu 21. ledna 2017 v Domě hasičů v Karviné Hranicích. Starosta sboru s kolektivem připravil velice zdařilou akci, která se velice líbila všem 98 účastníkům plesu, jak po stránce kulturně společenské tak i gurmánské. Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli do bohaté tomboly.   Tak opět za rok 20. ledna 2018.
 

Přijeti u náměstka primátora města Karviné

Náměstek primátora města Karviné pan Ing. Miroslav Hajdušík přijal v ponděli 16. ledna na Fryštatském zámku v reprezentačním sále členy zásahových jednotek JPO III. a JPO V. sboru dobrovolných hasičů města Karviné. Jménem magistrátu města poděkoval všem členům zásahových jednotek za vykonanou práci, předal propagační materiály města a při malém občerstvení podiskutoval o práci zásahových jednotek. Závěrem byli průvodkyni zámku provedení historickými místnostmi zámku.
 
Očekával jsem však, že osm nejaktivnějších členů zásahové jednotky JPO III. z SDH Karviná - Hranice, kteří se podíleli v uplynulém roce 2016 na 88 výjezdech k zásahům u požárů a jiným událostem bude odměněno, jak stanoví Zákon o požární ochraně č. 67/2001Sb. § 29 ods. 1 a. Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zřizuje jednotku ...
...členům zásahových jednotek sboru dobrovolných hasičů obce za hašení u požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu.
 
Josef Kunz
 

Výroční valná hromada

V neděli 15. ledna v sále domu hasičů se konala Výroční valná hromada, která zhodnotila velice úspěšný rok 2016. Všech 53 zúčastněných členů sboru a sedm mladých hasičů si výslechlo zprávy jednotlivých funkcionářů, ze kterých vyplynulo, jak úspěšně jsme v roce 2016 pracovali. Starosta předal ocenění Karolíně Witoszové a Davidu Staňkovi, kteří nás úspěšně reprezentovali na mistrovství světa v požárním sportu, které se konalo v Ostravě. Naše jednání pozdravila za magistrát města Karviná paní Ing. Šmidová a za OSH Karviná starosta Tomáš Stefan. Rovněž byla přítomná delegace družební OSP Zebrzydowice, mysliveckého sdružení Karviná, SDH Karviná - Ráj a SDH Karviná - Louky. Připravenost a průběh celého jednání lze hodnotit velice kladně, i když zástupcem OSH byla hodnocená jenom jako dobrá.
 

Turnaj ve stolním tenise mužů a žen.

Prověžit své síly a umění ve stolním tenise, ale hlavně se jako každý rok společně setkat. To jehlavním cílem hasičského turnaje, kterého se letos zúčastnilo třináct mužů a čtyří ženy. Ve velké konkurenci mezi muži zvítězil Standa Jastrzembski. Ženskou kategorii ovládla nejlépe Martina Sznapková.
Turnaje se zúčastnili jako pozorovatele i postarší členové sboru, kteří rádi poseděli v dobrém kolektivu.
 

Turnaj ve stolním tenise mládeže.

Vedoucí mládeže připravily pro mladé hasiče soutěž ve stolním tenise. V příjemném předvánočním prostředí domu hasičů všichni zúčastnění předvedli svoji herní zdatnost a umění soutěžit. Nejlepšího umístění a tím i zlatou medaili vybojoval Kuba Michalski.
 

Mikulášské uzlování

Soutěže, Mikulášské uzlování se zúčastnilo 9 pětičlenných družstev starších žáků a 6 pětičlenných družstev mladších žáků. V kategorii starších žáků zvítězilo družstvo z Karviné - Hranice před družstvem z Těrlicka - Hradiště a Havířova Město. V kategorii mladších žáků zvítězilo družstvo z Těrlicka - Hradiště, druhé bylo družstvo z Bohumína - Kopytova a na třetím místě se umístili žáci z Havířova Město. Naši skončili v poli  poražených. Králem uzlování v kategorii mladších je Rozálie Rečková z Karviné - Hranic a v kategorii starších zvítězila Sbina Olšoková ze Zavady. Naše Krolína Oczková se umístila na 5. místě.

Podzimní brigáda

Starosta sboru děkuje všem dvaceti čtyřem účastníkům brigády, kteří se podíleli na úklidu parčíku od napadaného listí. Nejstarším členem úklidové čety byl Vladislav Sembol (78), naopak nejmladším byl Petr Šebesta (16).

Kulturní posezení

Velice příjemný večer připravil výbor pro 42 účastníků "Posezení pro starší a pokročile" v Domě hasičů v sobotu 12. 11. 2016. Organizační Janka Hederová s pětičlenným kolektivem připravili pro všechny přítomné nejen výbornou večeří, ale i příjemnou taneční zábavu a bohatou tombolu.

Střelecká soutěž

Na základě pozvání OSP Zebrzydowice jsme se zúčastnili střeleckých závodu, které byly organizovány v rámci státního svátku Polska "Dnia niepodleglości" v pátek 11. listopadu 2016. Naše družstvo ve složení A. Hederová, M. Golasowski a A. Musiolek v silné konkurenci obsadili pátou příčku.

Výběr reprezentace dorostenců SH ČMS pro rok 2017

Člen SDH Karviná - Hranice David Staněk je zařazen do výběru reprezentace dorostenců SH ČMS v požárním sportu pro rok 2017 k kategorii dorostenců - starší.

Davide blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů i v roce 2017.

Poděkování.

Děkujeme všem členům - členkám a příznivcům SDH Karviná - Hranice, kteří se podíleli na malování garáže v hasičské zbrojnici a následem úklidu

I dnes 11. října 2016 od 16,30 hod

pokračujeme v úklidu garáže po malování. Dnes snad přijdete ?

Již zítra ...

tj. 10. října 2016 od 16,30 hod pokračujeme v malování garáže hasičské zbrojnice našeho sboru.

Těšíme se na každou pomocnou ruku na dokončení započaté práce.

V neděli začínáme !!!

Již tuto neděli tj. 9. října 2016 od 8,00 hod. začínáme s přípravou a malováním - líčením garáže hasičské zbrojnice našeho sboru. Proto vyzýváme všechny členy k hojné pracovní účasti na této akci. Na místě pak budou dohodnuty další termíny brigád na úpravě hasičské zbrojnice SDH Karviná - Hranice.

Těšíme se na každou pomocnou ruku.         O občerstvení postáráno.

Memoriál Josefa Kondziolky - 14. září 2016

Tak deštivé odpoledne při pořádaní soutěže družstev mužů a žen v požárním útoku O putovní pohár Memoriálu Josefa Kondziolky nikdo za uplynulých XVI. ročníků nepamatuje. Přesto přítomná soutěžní družstva bojovala o co nejlepší umístění i v převlecích np. "Sněhurka s trpaslíky" z Louk a podobně. Vítězství a putovní pohár si odvezlo družstvo mužů z SDH Čierného ze Slovenská, když naši kluci se umístili na druhém místě. Naše ženy již tradičně zvítězily před děvčaty z Louk.

"Dymfoki" v sobotu 10. 9. 2016

V rámci dobře se rozvíjející družební spolupráce mezi našim sborem a OSP Zebrzydowice jsme byli pozvání na další akci s polskými hasiči. Odpolední posezení v areálu u nově zrekonstruované hasičské zbrojnice, za krásného slunečního počasí bylo naši delegaci velice příjemně v kruhu dobrých přátel. Tradiční jídlo "dymfoki" zapíjené podmáslím všem velice chutnalo - bez následku.

Poděkování za vzornou reprezentaci

Velice si vážíme členů našeho sboru

Karolíny Witoszové a Davida Staňka,

kteří reprezentovali náš sbor, Okresní sdružení hasičů Karviná, Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje a město Karviná, na Mistrovství ČR v požárním sportu v Brně a na Mistrovství světa v požárním sportu v Ostravě. Je potěšitelné, že oba ve svých kategoriích (Karolína v družstvu žen a David v družstvu dorostenců) se umístili na medailových pozicích.

Děkujeme za vzornou a úspěšnou reprezentaci.

Mistrovství České republiky v požárním sportu Brno 2016.

Běh jednotlivců 100 m překážek ženy - 147 závodnic:

Karolína Witoszová                                        5 místo      časem    17,18

Semifinálový běh                                           6 místo

Výstup na věž:

Dorostenci střední:  David Staněk                  2 místo       časem    8,07

Ženy:                       Karolína Witoszová       10 místo       časem    8,33

Karolína Witoszová soutěžila na Mistrovství ČR v požárním sportu v Brně za družstvo žen SDH Michalkovice.

Mistrovství světa v požárním sportu v Ostravě

Družstvo žen A:            100 m s překážkami                     2 místo

                                      výstup na věž                              3 místo

                                      štafeta 4x100 m                           3 místo

                                      požární útok                                4 místo

Celkově                                                                             3 místo 

Družstvo dorostenců A: 100 m s překážkami                    2 místo

                                      výstup na věž                             4 místo

                                      štafeta 4x100 m                         1 místo

                                      požární útok                               2 místo

Celkově                                                                           2 místo                 

Výstup na věž:

Kategorie dorostenci střední - počet závodníků 27.

Umístění Davida Staňka         16 místo  časem     8,11 s.

Kategorie ženy - počet závodnic 62.

Umístění Karolíny Witoszové  19 místo časem      8,04 s.

100 m s překážkami:

Umístění Davida Staňka          15 místo časem  17,37 s.

Umístění Karolíny Witoszové   29 místo časem 18,39 s.

 

Místrovství světa v požárním sportu v Ostravě

Ve dnech 14. - 21. srpna 2016 požádá SH ČMS a HZS v Ostravě mistrovství světa v požárním sportu družstev mužů, žen, dorostenců a dorostenek.

V družstvu žen bude Českou republiku reprezentovat i naše členka Karolína Witoszová, a v družstvu dorostenců - střední kategorie bude Českou republiku reprezentovat j náš člen David Staněk

Přejeme hodně zdaru při všech soutěžích v požárním sportu.

Soutěž o Putovní pohár primátora města Karviné a o Gorolský pohár

V soutěži o Putovní pohár města Karviné a Gorolský pohár, která se konala v neděli 24. července 2016 bojovalo o vítězství 13 družstev žen a 25 družstev mužů. V karegorii žen se na prvním místě umístila děvčata z Karviné - Hranic před děvčaty z Dolní Lištné a Albrechtic. V kategorii mužů zvítězilo družstvo z Mistřovic před Dolní Lištnou a družstvem z Českého Těšína - Mostu. Družstva mužů z Karvné - Hranic se neumístila.

Poháry a ceny vítězným družstvům předal primátor města Karviné pan Tomáš Hanzel.

Mistrovství ČR dorostu v požárním sportu - České Budějovice

V běhu na 100 m s překážkami v kategorii starší dorostenci se umístil na 4. místě časem 16,98 s náš člen 
David Staněk.
A nejen to. Ve dvojboji se tento šikovný závodník umístil na krásném  3. místě, když v běhu na 100 m s překážkami docílil času 16,42 s.
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.

 

Krajské kolo soutěže v požárním sportu Ostrava 2016

Družstvo žen našeho sboru, které si vybojovalo postup do krajského kola soutěže v požárním sportu, se letos po dvoudenním boji nakonec umístilo na 4. místě, i když po prvním dnu to vypadalo na umístění na druhé příčce. Díky rozhodčím na požárním útoku, kteří svými výkony úplně rozladili naše děvčata, se jim druhý pokus nezdařil, a to díky tomu, jak rozhodčí dříve  rozhodovali. Ve štafetě 4x100 m se děvčata umístila na stříbrné příčce a Karolína Witoszová v běhu na 100 m s překážkami vybojovala 1. místo.

Družební spolupráce s OSP Zebrzydowice

V sobotu 6. 8. 2016 jsme uspořádali slavnostní posezení v parčíku u hasičské zbrojnice na počest 25. výročí podepsaní družební dohody o spolupráci mezi našim sborem a OSP Zebrzydowice. Při bohatém občerstvení za hudebního doprovodu jsme společně se členy OSP Zebrzydowice zavspomínali na zážitky uplynulých 25 let. Při sportovních soutěžích mezi členy obou sboru, soutěžící ukázeli, že věk nic neznamená a snažili se podat co nejlepší výkony za což byli odměnění drobnými cenami a medailemi. Těšíme se na další spolupráci.

 

Výlet mladých hasičů

Mladí hasiči se společně se svými vedoucími a doprovodem vydali na jednodenní výlet na Hrádek do Beskyd.  I když bylo deštivé počasí, výlet se vydařil. Všech 22 promočených hasičů se po náročném hledání pokladu přemístilo do turistické chaty, kde jim ochotná vedoucí - namísto na táborovém ohni - opekla donesené klobásy v troubě. Tentokrát bohužel někteří rodiče zapomněli své ratolesti řádně obléci. Ale některým z nich to zjevně nevadilo. Závěrem se dokonce vykoupali v místním venkovním bazénu :). 

Soutěž mládeže O pohár města Karviné 5. 6. 2016

Účast:  16 družstev starších žáků a 10 družstev mladších žáků.

Kategorie mladších žáků: 1. místo SDH Bohumín - Skřečoň

                                         2. místo SDH Karviná - Hranice

Kategorie starších žáků:  1. místo SDH Karviná - Hranice I.

                                        5. místo SDH Karviná - Hranice II.

Krajské kolo soutěže dorostenců - Opava 3. - 4. 6. 2016

Kategorie dorostenců střední - jednotlivci:

David Staněk    SDH Karviná - Hranice                     1. místo

Dorostenci SDH Vrbice celkově                                 2. místo

Za SDH Vrbice soutěžil i Petr Šebesta z SDH Karviná - Hranice.

Hasičská zahradní slavnost

Zveme Vás všechny na hasičskou zahradní slavnost, která se koná v neděli 24. 7. 2016 od 12,00 hod. v parčíku u hasičské zbrojnice v Karviné - Hranicích. Součásti zahradní slavnosti je i soutěž družstev mužů a žen v požárním útoku.

O bohaté domácí občerstvení postaráno.

Okresní kolo soutěže v požárním sportu

V neděli 22. května 2016 na stadionu v Českém Těšíně proběhlo okresní kolo soutěže mužů a žen v požárním sportu. V soutěži družstev žen se na prvním místě umístila děvčata z Karviné - Hranic a v běhu na 100 m s překážkami vítězství vybojovala Karolína Witoszová a šesté  místo Anna Hederová..

Přejeme hodně úspěchu v krajském kole soutěže.

V dorostenecké kategorii v běhu na 100 m s překážkami si vítězství a tím i postup do krajského kola vybojoval David Staněk.

V soutěži dorosteneckých kolektivů k vítězství soutěžního družstva z Vrbic vypomohl náš člen Petr Šebesta.

Blahopřejeme a děkujeme všem našim členům za vzornou reprezentaci.

Okresní kolo hry PLAMEN

V sobotu 21. května 2016 proběhlo ve sportovním areálu v Českém Těšíně okresní kolo celostátní hry PLAMEN. V kategorii mladších žáků, první místo vybojovali mladí hasiči z Karviné - Hranic. Starší žáci se umístili na velmi pěkném pátém místě.

Blahopřejeme žákům i vedoucím mládeže.

Pamětní deska čestného občana města Karviné Josefa Ščerby

V sobotu 4. června 2016 v 10 hod. bude na restauraci Ščerba v Karviné - Ráji odhalena pamětní deska čestného občana Karviné a valečného hrdiny

                                                   plk. v. v. Josefa  Ščerby (11. 3. 1917 - 16. 11. 2000)

Zveme Vás k účasti na této slavnostní události.

První vítězství

V první letošní pohárové soutěži, kterou v sobotu 7.5. 2016 požádala SDH Albrechtice, naše děvčata ukázala svou připravenost a časem 16,99 vybojovala 1. místo. Nejrychlejší výstřik na terč měla Karolína Witoszová.

Český pohár - REBEL 2016

V sobotu 7. května 2016 Třebič -  soutěž ČP REBEL v běhu na 100 m s překážkami kategorie M a Ž. V kategorii žen se soutěže zúčastnilo 66 soutěžících, které se zúčastnila i naše členka Karolína Witoszová, která se časem 17,41 sek  umístila na 4. místě. V kategorii dorostenců střední, se Petr Šebesta umístil na 12. místě časem 18,83 sek z 22 soutěžících.

Ocenění od polského prezidenta

Náš člen Vladislav Jastrzembski převzal na polském konzulátu v Ostravě za dlouholetou aktivní práci na úseku česko - polské spolupráce mezi hasičskými sbory "Zlatý kříž zásluh" od polského prezidenta Andrzeje Dudy.

Blahopřejeme.

Okrskové kolo soutěže v požárním sportu

V neděli 1. května 2016 proběhlo okrskové kolo soutěže v požárním sportu družstvev mužů a žen okrsku Krviná. I když za chladného počasí družstva docílila velice dobrých výsledků. Soutěžilo se v požárním útoku a v běhu na 100 m s překážkami.

V soutěží žen prvenství vybojovalo družstvo z Karviné - Hranic, když naši muži vybojovali velice pěkné 2. místo. V běhu na 100 m s překážkami první tři místa vybojovala naše děvčata.

1. místo Karolína Witoszová

2. místo Anna Hederová

3. místo Veroniká Witoszová.

Celou soutěž velice dobře připravili členové našeho sboru pod vedením starosty Zdeňka Witosze.

European Academic CUP Ostarva 2016

Ve dnech 27. - 28. dubna 2016 se konalo Akademické mistrovství ČR v požárním sportu v Ostravě, kterého se zúčastnila i naše členka Karolína Witoszová, která reprezentovala Ostravskou univerzitu.

V soutěži - výstup na věž v kategorii žen, které se zúčastnilo 58 závodnic se na 3. místě časem 8,24 sek. umístila Karolína Witoszová.

V běhu na 100 m s překážkami v kategorii žen, kterého se zúčastnilo 67 závodnic se na 3. místě časem 17,39 sek. umístila Karolína Witoszová.

Blahopřejeme.         

Akce "Daruj krev s dobrovolnými hasiči" v roce 2016

Vážení členové SDH Karviná - Hranice.

Opět po roce, proběhne v okrese Karviná akce "Daruj krev s dobrovolnými hasiči". Jedná se o akci s celokrajskou působností, v okrese Karviná bude akce po dohodě s Krevním centrem Nemocnice s Poliklinikou Karviná - Ráj (místo odběru) organizována takto:

Hlavní termin odběru bude soustředěn na pondělí 9. května2016 od 6,30 hod.

S organizačních důvodů je nutno zaslat závazné přihlášky v termínu nejpozději do středy 20. dubna 2016 do 17,00 hod do kanceláže OSH Karviná, e - mail: osh.karvina@cmail.cz nebo tomasstefany@seznam.cz.

Do akce budou započítání i dárci, kteří daruji krev od 1. května do 31. května 2016 a záznam o dběru prokážou kopií dárcovského průkazu a zašlou na e-mail OSH Karviná i s uvedením názvu SDH.

Více informaci na stránkách OSH Karviná.

Jablonecká hala 2016

Jablonec nad Nisou 9. dubna 2016 - Jablonecká hala.

Soutěže v běhu na 100 m s překážkami se zúčastnilo celkem 156 žen. Nejlepšího času dosáhla Jiroušová z  SDH Poniklé 16,82 sek.

Karolína Witoszová SDH Karviná - Hranice    časem  17,68 sek. se umístila na 8. místě.

Okrskové kolo soutěže v PS

Sbor dobrovolných hasičů Karviná - Hranice organizuje okrskové kolo soutěže v požárním sportu družstev mužů a žen okrskového aktivu Karviná. Soutěžní disciplíny: požární útok a běh na 100 m s překážkami. Soutěž se koná v neděli 1. května 2016 od 9,00 hod, ve sportovním areálu Základní školy K.H. Borovského v Karviné - Ráji.

Jste všichni zváni.

Poslední rozloučení

Posledního rozloučení v obřadní síni v Karviné - Ráji s dlouholetým členem SDH Doubrava panem Janem Kotasem, v útery 22. března se zúčastnila delegace našeho sboru s historickým praporem ve složení Josef Kunz, Vladislav Jastrzembski a Jromír Golasowski.

Soutěž Jablonecká hala mladých hasičů 2016

Dne 20. března 2016 se konala soutěž mladých hasičů v běhu na 100 m s překážkami v Jablonci nad Nisou, které se zúčastnili i dva reprezentanti SDH Karviná - Hranice, David Staněk a Petr Šebesta.

Umístěni v soutěží - kategorie střední :

David Staněk           časem 17,79 sek se umístil na    5. místě 

Petr Šebesta           časem 18,80 sek se umístil na   20. místě 

Soutěže v kategorii dorostenců - střední se zúčastnilo celkem 91 závodníků.

Blahopřejeme.   

Halová soutěž v Petrovicích u Karviné 

V sobotu 12. 3. 2016 uspořádal okrsek Karviná 3. ročník halové soutěže pro mládež. Soutěžílo se ve dvou disciplinách: štafeta dvojic a uzlová štafeta. Soutěže se zúčastnilo 17 družstev starších a 15 družstev mladších žáků.

Starší žáci:    1. místo   SDH Havířov                                                                                                                                              2. místo SDH Karviná - Hranice

Mladší žáci:   1. místo SDH Skřečoň 2. dr.                                                                                                                                       5. místo SDH Karviná - Hranice  

Výroční valan Hromada OSP Zebrzydowice

Výroční valné hromady družební OSP Zebrzydowice, která se konala 20. února se zúčastnila delegace našeho sboru ve složení Zdeněk Witosz, Edvard Sznapka, Vladislav Jastrzembski, Emerich Kuczaty a Jaromír Golasowski.                                                    

Výroční valná hromada  SDH Karviná - Hranice 10. ledna 2016

U příležitosti výroční valné hromady konané 10. ledna 2016, výbor ocenil věcnými dary dobrovolné dárce krve - pani Kateřinu Matalíkovou a Adama Musiolka, nejaktivnější členy zásahové jednotky Miroslava Golasowského, Jaromíra Golasowského a Adama Musiolka, družstvo starších žáků a jejich vedoucí Veroniku Witoszovou a Martinu Sznapkovou za celoroční výsledky v soutěži PLAMEN a MLOK.

Ředitel společnosti CONTIN,s.r.o. pan Ladoslav Burián, u této přiležitosti předal družstvu žen za celoroční úspěšnost v postupových a pohárových soutěžích sponzorský dar  10.000,- Kč  a navíc, každá členka soutěžního družstva obdržela věcnou odměnu a od starosty sboru květinu.

Děkujeme řediteli společnosti CONTIN,s.r.o. panu Ladislavu Buriánovi za sponzorský dar, který děvčata zavazuje podat v roce 2016 ještě lepší výsledky.

Vánoční turnaj ve stolním tenise 27. 12. 2015

Vánočního turnaje ve stolním tenise se zúčastnilo 5 žen a 16 mužů. V kategorii žen zvítězila Martina Sznapková a v kategorii mužů si prvenství vybojival Ing. Pavel Sznapka. Všichni zúčastnění obdrželi ceny dle umístění, které věnovali sponzoři.

Mikulášské uzlování 13. 12. 2015

Tentokrát k nám na Hranice přijelo soutěžit 6 družstev mladších žáků a 9 družstev starších žáků. Vítězství v kategorii mladších žáků vybojivaly děti z SDH Bohumín - Skřečoň, když naše družstvo se umístilo na druhém místě. V kategorii starších žáků zvítězilo naše první družstvo a na druhém místě se umístilo naše druhé družstvo. V soutěží o krále v uzlování zvítězil David Staněk u děvčat Josephina Viktorová, oba z Karviné - Hranic.

Podzimní brigáda.

I když v neděli 15. listopadu bylo deštivé počasí, přesto účast na podzimní brigádě na úpravě parčíku byla velice dobrá. Dvacet jedna ochotných a odhodlaných členů sboru uklidilo celý parčík od napadaného listí a připravilo parčík k zimnímu spánků.

Všem zúčastněným děkuje starosta SDH.                                                                                                                                                                        Starosta sboru pan Zdeněk Witosz děkuje všem členům, kteří se podíleli na natíraní plotu okolo parčíku u hasičské zbrojnice za odvedenou záslužnou práci pro sbor dobrovolných hasičů.

Děkujeme!

Český pohár 2015.

Do soutěže ČP 2015 v běhu na 100 m s překážkami v kategorii dorostenci střední, bylo zapojeno celkem 93 závodníků. Z šestí závodů se naši reprezentanti zúčastnili čtyřech a třech závodu.

David Staněk    v konečném součtu ze 4 závodů se umístil na 11 místě

Patr Šebesta    v konečném součtu ze 3 závodů se umístil na 28 místě.

Soutěže ČP 2015 v kategorii žen v běhu na 100 m s překážkami se zúčastnilo celkem 104 závodnic. Do hodnocení bylo zahrnuto šest soutěží.

Naše reprezentantka Karolína Witoszová se zúčastnila čtyřech soutěží. V konečném součtu ze čtyř soutěží se umístila na celkovém 14 místě.

Mladí hasiči opět velice úspěšní.

V sobotu 7. 11. 2015 naši mladí hasiči se zúčastnili halové soutěže mladých hasičů organizované okrskem Karviná v tělocvičně v Marklovicích. V kategorii starších žáků naše první družstvo se umístilo na 1. místě a druhé družstvo na 3. místě. Mladší žáci vybojivali 2. místo.

Blahopřejeme.

Soutěž v Bohumíně.

Starší žáci se zúčastnili v neděli 31. 10. 2015 soutěže mladých hasičů organizované okrskem Bohumín. Dle informace vedoucí mládeže Veroniky o umístění našeho družstva "Vyhrali jsme všechno"

A my blahopřejeme.

David Staněk je zařazen do reprezentace dorostu v požárním sportu pro MS 2016 v kategorii střední.

Závěrečné cvičení.

Závěrečné cvičení se vydařilo. Počasí přálo, zabijačkové výrobky chutnaly a soutěžní družstva byla připravena předvést nejlepší výkon v požárním útoku. Nejlepšího času dosáhlo družstvo mladých hasičů a družstvo žen. Reprezentační družstvo (dle dresu) vedené starostou  sboru požární útok nedokončilo. Údajně bylo málo vody po dlouhých dnech bez deště. To družstvo mužů (starší ročníky) je stále v kondici, což předvedlo i na závěrečném cvičení. Velitel Miroslav Golasovski může mít z celé akce radost, že sobota 10. záři byla velice úspěšná.

Výlet do Beskyd pro mladé hasiče ve dnech 18. - 20. září 2015.

Výlet na Skalku se mladým hasičům vydařil, i když druhý den bylo mlhavo i trošku pršelo. Nálada však byla stále dobrá a to díly vedoucím, které připravily bohatý program pro všechný zúčastněné.

V sobotu 5. září odjeli mladí hasiči na další soutěž. Tentokrát do areálu HZS Martinov, kde se konala soutěž "O pohár starosty KSH MSK", které se zúčastnilo 17 družstev starších žáků. Naši tentokrát zkazili na co šáhli. A výsledek ?  Překrásné první místo, ale od konce. Snad příště.

Družstvo starších žáků v okresní soutěží MLOK v dosavadních devíti závodech umístilo vždy na prvním místě. Do konce soutěže zbývají ještě dva závody.

Pan Daniel Čeřenský sponzor mladých hasičů.

Dle darovací smlouvy věnoval nám Sboru dobrovolných hasičů Karviná - Hranice dar, formou finančního příspěvku v částce 10.000,- Kč na zakoupení věcných prostředků pro soutěžní družstva mladých hasičů.

Děkujeme!

Mladí hasiči vyhlasili mezi sebou sbírku víček pro nemocnou Johanku Cieślarovou z Bohumína. Při osobní návštěvě předali Johance první část nasbíraných víček a plyšového pejska - hasiče, kterého družstvo starších žáků získalo za druhé místo na krajské soutěži - Plamen.

Plamen 2014 - 2015 - starší žáci:

Okresní kolo                                                    1. místo

Krajské kolo                                                     2. místo   

Český pohár dorostenců na 100 m překážkami:

Pohár HVP - Praha:   David Staněk                8. místo

Zátorská stovka:        David Staněk                6. místo                     

Pohárové soutěže v roce 2015 - ženy.

Celkové umístění v Gorolském poháru           2. místo

Gorolský pohár:

Č. Těšín - Mosty                                               1. místo

Hrádek                                                               2. místo

Rakova  SR                                                        2. místo

Milíkov                                                                 1. místo

Horní Domaslovice                                             1. místo

Dolní Lomná                                                        1. místo

Dolní Lištná                                                         3. místo

Hradek                                                                6. místo

Chotěbuz                                                            8. místo

Nýdek                                                                  NP

Písečná                                                              7. místo

Ostatní pohárové soutěže:

Karviná - Hranice    Pohár primátora                 1. místo

Karviná - Hranice  Memoriál J. Kondziolky        1. místo 

Bartovice noční                                                    NP

Mistřovice                                                         2. místo

Vrbice  MSL                                                      4. místo                                                                

 

Postupové soutěže v roce 2015 družstva žen SDH Karviná - Hranice.

Okrskové kolo - Věřňovice                                  1. místo

Okresní kolo - Český Těšín                                1. místo

Krajské kolo - Přerov                                           3. místo

Jednotlivci -  ženy 100 m překážek:

Okrskové kolo: Karolína Witoszová                   1. místo

                         Veronika Witoszová                  2. místo

Okresní kolo:   Karolína Witoszová                   1. místo časem 17,86

                        Petra Kijonková                        3. místo časem 19,93

Krajské kolo:    Karolína Witoszová                   2. místo časem 17,33

Mistrovství ČR: Karolína Witoszová                  8. místo časem 17,69 z 143 závodníků

Kamenec u Poličky                                            4. místo             

Kalendář akcí

31.05.2019 18:00
Zveme všechny členy Sboru dobrovolných hasičů...
12.04.2019 15:00
Zveme všechny členy a příznivce dobrovolných...
16.03.2019 08:00
V sobotu 16. března 2019 organizuje SDH Karviná -...
13.01.2019 15:30
Zveme všechny členy SDH Karviná - Hranice na...
25.11.2018 09:00
Zveme všechny členy a příznivce Sboru...
10.11.2018 17:00
Sbor dobrovolných hasičů Karviná - Hranice, Vás...
22.09.2018 15:00
Zveme Vás všechny na soutěž požárních družstev...
21.07.2018 15:00
Zveme Vás všechny na soutěž požárních družstev...

Kontakt

SDH Karviná Hranice Žižkova 2387, 733 01 Karviná-Mizerov l.witoszova@seznam.cz

has.josefkunz@atlas.cz
sdhkarvinahranice@seznam.cz