Vítejte na našem novém webu

Po krátké odmlce přicházíme se zbrusu novými stránkami, kde Vás budeme pravidelně informovat o všech novinkách týkajících se SDH Karviná Hranice, budeme Vás zvát na akce a podělíme se s Vámi i o naše postřehy z nejrůznějších akcí!

A je vymalováno

Děkujeme všem členům sboru dobrovolných hasičů Karviná - Hranice, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na malování sálu, přílehlých místností, rekonstrukci kuchyně a následném úklidu. Je radost pohledět na vykonané dílo. Upřímné poděkování všem nejmenovaným za vykonanou práci.
 

Velikonoční přání

Hezké prožití velikonočních svátků,
bohatou pomlázku,
hodně zdraví
a jarního sluníčka Vám přejí
                      hasiči z Karviné - Hranic
 

Poděkování za účast na brigádě.

V pátek 7. dubna 2017 i přes nepřízeň počasí proběhl velice náročný úklid celého parčíku a sportoviště u hasičské zbrojnice. Rovněž tak byla uklízená ulice Lesní od parčíku hasičské zbrojnice, na kterou jako obvykle zapomínají technické služby města Karviné. Tolik brigádníků, kolik přišlo v pátek nepamatujeme. Členů sboru dobrovolných hasičů se brigády zúčastnilo 26, dvanáct žáků a pět rodičů od mladých hasičů, kteří odvedli kus poctivé práce. Všem patři upřímné poděkování.
 

Nejlepší sportovec roku 2016

Představitele města Karviné a jejich partneři ocenili za výjimečné sportovní výkony v loňském roce padesátku jmen, převážně mladých sportovců do 19 let.                                                                                                           
Mezi oceněnými sportovci byl i náš člen   David Staněk, který reprezentoval českou republiku v družstvu dorostenců na mistrovství světa v požárním sportu, které se konalo v Ostravě.  Blahopřejeme.
 
 

Školení členů JPO okrsku Karviná

V sobotu 18. března 2017 proběhlo v Domě hasičů v Karviné - Hranicích školení členů JPO okrsku Karviná za celkové účasti 46 členů zásahových jednotek, z sedmí sborů. Pochvalu za výborný odborný výklad si zaslouží lektor HZS pan Vlček. O bohaté domácí zabijačkové občerstvení se postarali členové SDH Karviná - Hranice.
 

Halová soutěž mládeže, Petrovice - Marklovice

Halové soutěže mladých hasičů v Marklovicích, která se konala v sobotu 11. března se zúčastnili mladší i starší žáci našeho sboru. Starší žáci se umístili na velice pěkném 3. místě z 15 družstev. Mladší rovněž nezklamali a 4. místo z 16 družstev je rovněž velice pěkné.  Blahopřejeme.
 

XXVIII. ročník soutěže mládeže Hala Havířov

Umístění mladých hasičů SDH Kaviná - Hranice:
Mladší žáci                           15. místo           z 30 družstev
Starší žáci                              6. místo           z 40 družstev
Blahopřejeme nejen mladým hasičům, ale i vedoucím Veronice a Martině.
 

Poslední rozloučení

Členové našeho sboru, Jaromír Golasowski a Josef Kunz se zúčastnili v pátek 3. února 2017 posledního rozlouční se zasloužilou hasičkou Irenou Nytrovou, členkou SDH Janovice okr. Frýdek - Místek, která navždy opustila hasičskou rodinu ve věku 73 let.  Čest její památce.
 

Výroční valná hromada OSP Zebrzydowice

Delegace ve složení Zdeněk Witosz, Edvard Sznapka, Jaromír Golasowski a Emerich Kuczaty, reprezentovali náš sbor na výroční valné hromadě družebního sboru OSP Zebrzydowice, která se konala v sobotu 28. ledna 2017 v Domu staržaka v Zebrzydowicich. V příjatém usnesení byla schválená i další spolupráce mezi oběma sbory, která vstoupila již do 26 - tého roku úspěšné spolupráce.
 

Ples hasičů SDH Karviná - Hranice

Velké díky organizátorům hasičského plesu, který se konal v sobotu 21. ledna 2017 v Domě hasičů v Karviné Hranicích. Starosta sboru s kolektivem připravil velice zdařilou akci, která se velice líbila všem 98 účastníkům plesu, jak po stránce kulturně společenské tak i gurmánské. Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli do bohaté tomboly.   Tak opět za rok 20. ledna 2018.
 

Přijeti u náměstka primátora města Karviné

Náměstek primátora města Karviné pan Ing. Miroslav Hajdušík přijal v ponděli 16. ledna na Fryštatském zámku v reprezentačním sále členy zásahových jednotek JPO III. a JPO V. sboru dobrovolných hasičů města Karviné. Jménem magistrátu města poděkoval všem členům zásahových jednotek za vykonanou práci, předal propagační materiály města a při malém občerstvení podiskutoval o práci zásahových jednotek. Závěrem byli průvodkyni zámku provedení historickými místnostmi zámku.
 
Očekával jsem však, že osm nejaktivnějších členů zásahové jednotky JPO III. z SDH Karviná - Hranice, kteří se podíleli v uplynulém roce 2016 na 88 výjezdech k zásahům u požárů a jiným událostem bude odměněno, jak stanoví Zákon o požární ochraně č. 67/2001Sb. § 29 ods. 1 a. Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zřizuje jednotku ...
...členům zásahových jednotek sboru dobrovolných hasičů obce za hašení u požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu.
 
Josef Kunz
 

Výroční valná hromada

V neděli 15. ledna v sále domu hasičů se konala Výroční valná hromada, která zhodnotila velice úspěšný rok 2016. Všech 53 zúčastněných členů sboru a sedm mladých hasičů si výslechlo zprávy jednotlivých funkcionářů, ze kterých vyplynulo, jak úspěšně jsme v roce 2016 pracovali. Starosta předal ocenění Karolíně Witoszové a Davidu Staňkovi, kteří nás úspěšně reprezentovali na mistrovství světa v požárním sportu, které se konalo v Ostravě. Naše jednání pozdravila za magistrát města Karviná paní Ing. Šmidová a za OSH Karviná starosta Tomáš Stefan. Rovněž byla přítomná delegace družební OSP Zebrzydowice, mysliveckého sdružení Karviná, SDH Karviná - Ráj a SDH Karviná - Louky. Připravenost a průběh celého jednání lze hodnotit velice kladně, i když zástupcem OSH byla hodnocená jenom jako dobrá.
 

Turnaj ve stolním tenise mužů a žen.

Prověžit své síly a umění ve stolním tenise, ale hlavně se jako každý rok společně setkat. To jehlavním cílem hasičského turnaje, kterého se letos zúčastnilo třináct mužů a čtyří ženy. Ve velké konkurenci mezi muži zvítězil Standa Jastrzembski. Ženskou kategorii ovládla nejlépe Martina Sznapková.
Turnaje se zúčastnili jako pozorovatele i postarší členové sboru, kteří rádi poseděli v dobrém kolektivu.
 

Turnaj ve stolním tenise mládeže.

Vedoucí mládeže připravily pro mladé hasiče soutěž ve stolním tenise. V příjemném předvánočním prostředí domu hasičů všichni zúčastnění předvedli svoji herní zdatnost a umění soutěžit. Nejlepšího umístění a tím i zlatou medaili vybojoval Kuba Michalski.
 

Mikulášské uzlování

Soutěže, Mikulášské uzlování se zúčastnilo 9 pětičlenných družstev starších žáků a 6 pětičlenných družstev mladších žáků. V kategorii starších žáků zvítězilo družstvo z Karviné - Hranice před družstvem z Těrlicka - Hradiště a Havířova Město. V kategorii mladších žáků zvítězilo družstvo z Těrlicka - Hradiště, druhé bylo družstvo z Bohumína - Kopytova a na třetím místě se umístili žáci z Havířova Město. Naši skončili v poli  poražených. Králem uzlování v kategorii mladších je Rozálie Rečková z Karviné - Hranic a v kategorii starších zvítězila Sbina Olšoková ze Zavady. Naše Krolína Oczková se umístila na 5. místě.

Podzimní brigáda

Starosta sboru děkuje všem dvaceti čtyřem účastníkům brigády, kteří se podíleli na úklidu parčíku od napadaného listí. Nejstarším členem úklidové čety byl Vladislav Sembol (78), naopak nejmladším byl Petr Šebesta (16).

Kulturní posezení

Velice příjemný večer připravil výbor pro 42 účastníků "Posezení pro starší a pokročile" v Domě hasičů v sobotu 12. 11. 2016. Organizační Janka Hederová s pětičlenným kolektivem připravili pro všechny přítomné nejen výbornou večeří, ale i příjemnou taneční zábavu a bohatou tombolu.

Střelecká soutěž

Na základě pozvání OSP Zebrzydowice jsme se zúčastnili střeleckých závodu, které byly organizovány v rámci státního svátku Polska "Dnia niepodleglości" v pátek 11. listopadu 2016. Naše družstvo ve složení A. Hederová, M. Golasowski a A. Musiolek v silné konkurenci obsadili pátou příčku.

Výběr reprezentace dorostenců SH ČMS pro rok 2017

Člen SDH Karviná - Hranice David Staněk je zařazen do výběru reprezentace dorostenců SH ČMS v požárním sportu pro rok 2017 k kategorii dorostenců - starší.

Davide blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů i v roce 2017.

Poděkování.

Děkujeme všem členům - členkám a příznivcům SDH Karviná - Hranice, kteří se podíleli na malování garáže v hasičské zbrojnici a následem úklidu

I dnes 11. října 2016 od 16,30 hod

pokračujeme v úklidu garáže po malování. Dnes snad přijdete ?

Již zítra ...

tj. 10. října 2016 od 16,30 hod pokračujeme v malování garáže hasičské zbrojnice našeho sboru.

Těšíme se na každou pomocnou ruku na dokončení započaté práce.

V neděli začínáme !!!

Již tuto neděli tj. 9. října 2016 od 8,00 hod. začínáme s přípravou a malováním - líčením garáže hasičské zbrojnice našeho sboru. Proto vyzýváme všechny členy k hojné pracovní účasti na této akci. Na místě pak budou dohodnuty další termíny brigád na úpravě hasičské zbrojnice SDH Karviná - Hranice.

Těšíme se na každou pomocnou ruku.         O občerstvení postáráno.

Memoriál Josefa Kondziolky - 14. září 2016

Tak deštivé odpoledne při pořádaní soutěže družstev mužů a žen v požárním útoku O putovní pohár Memoriálu Josefa Kondziolky nikdo za uplynulých XVI. ročníků nepamatuje. Přesto přítomná soutěžní družstva bojovala o co nejlepší umístění i v převlecích np. "Sněhurka s trpaslíky" z Louk a podobně. Vítězství a putovní pohár si odvezlo družstvo mužů z SDH Čierného ze Slovenská, když naši kluci se umístili na druhém místě. Naše ženy již tradičně zvítězily před děvčaty z Louk.

"Dymfoki" v sobotu 10. 9. 2016

V rámci dobře se rozvíjející družební spolupráce mezi našim sborem a OSP Zebrzydowice jsme byli pozvání na další akci s polskými hasiči. Odpolední posezení v areálu u nově zrekonstruované hasičské zbrojnice, za krásného slunečního počasí bylo naši delegaci velice příjemně v kruhu dobrých přátel. Tradiční jídlo "dymfoki" zapíjené podmáslím všem velice chutnalo - bez následku.

Poděkování za vzornou reprezentaci

Velice si vážíme členů našeho sboru

Karolíny Witoszové a Davida Staňka,

kteří reprezentovali náš sbor, Okresní sdružení hasičů Karviná, Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje a město Karviná, na Mistrovství ČR v požárním sportu v Brně a na Mistrovství světa v požárním sportu v Ostravě. Je potěšitelné, že oba ve svých kategoriích (Karolína v družstvu žen a David v družstvu dorostenců) se umístili na medailových pozicích.

Děkujeme za vzornou a úspěšnou reprezentaci.

Mistrovství České republiky v požárním sportu Brno 2016.

Běh jednotlivců 100 m překážek ženy - 147 závodnic:

Karolína Witoszová                                        5 místo      časem    17,18

Semifinálový běh                                           6 místo

Výstup na věž:

Dorostenci střední:  David Staněk                  2 místo       časem    8,07

Ženy:                       Karolína Witoszová       10 místo       časem    8,33

Karolína Witoszová soutěžila na Mistrovství ČR v požárním sportu v Brně za družstvo žen SDH Michalkovice.

Mistrovství světa v požárním sportu v Ostravě

Družstvo žen A:            100 m s překážkami                     2 místo

                                      výstup na věž                              3 místo

                                      štafeta 4x100 m                           3 místo

                                      požární útok                                4 místo

Celkově                                                                             3 místo 

Družstvo dorostenců A: 100 m s překážkami                    2 místo

                                      výstup na věž                             4 místo

                                      štafeta 4x100 m                         1 místo

                                      požární útok                               2 místo

Celkově                                                                           2 místo                 

Výstup na věž:

Kategorie dorostenci střední - počet závodníků 27.

Umístění Davida Staňka         16 místo  časem     8,11 s.

Kategorie ženy - počet závodnic 62.

Umístění Karolíny Witoszové  19 místo časem      8,04 s.

100 m s překážkami:

Umístění Davida Staňka          15 místo časem  17,37 s.

Umístění Karolíny Witoszové   29 místo časem 18,39 s.

 

Místrovství světa v požárním sportu v Ostravě

Ve dnech 14. - 21. srpna 2016 požádá SH ČMS a HZS v Ostravě mistrovství světa v požárním sportu družstev mužů, žen, dorostenců a dorostenek.

V družstvu žen bude Českou republiku reprezentovat i naše členka Karolína Witoszová, a v družstvu dorostenců - střední kategorie bude Českou republiku reprezentovat j náš člen David Staněk

Přejeme hodně zdaru při všech soutěžích v požárním sportu.

Soutěž o Putovní pohár primátora města Karviné a o Gorolský pohár

V soutěži o Putovní pohár města Karviné a Gorolský pohár, která se konala v neděli 24. července 2016 bojovalo o vítězství 13 družstev žen a 25 družstev mužů. V karegorii žen se na prvním místě umístila děvčata z Karviné - Hranic před děvčaty z Dolní Lištné a Albrechtic. V kategorii mužů zvítězilo družstvo z Mistřovic před Dolní Lištnou a družstvem z Českého Těšína - Mostu. Družstva mužů z Karvné - Hranic se neumístila.

Poháry a ceny vítězným družstvům předal primátor města Karviné pan Tomáš Hanzel.

Mistrovství ČR dorostu v požárním sportu - České Budějovice

V běhu na 100 m s překážkami v kategorii starší dorostenci se umístil na 4. místě časem 16,98 s náš člen 
David Staněk.
A nejen to. Ve dvojboji se tento šikovný závodník umístil na krásném  3. místě, když v běhu na 100 m s překážkami docílil času 16,42 s.
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci.

 

Krajské kolo soutěže v požárním sportu Ostrava 2016

Družstvo žen našeho sboru, které si vybojovalo postup do krajského kola soutěže v požárním sportu, se letos po dvoudenním boji nakonec umístilo na 4. místě, i když po prvním dnu to vypadalo na umístění na druhé příčce. Díky rozhodčím na požárním útoku, kteří svými výkony úplně rozladili naše děvčata, se jim druhý pokus nezdařil, a to díky tomu, jak rozhodčí dříve  rozhodovali. Ve štafetě 4x100 m se děvčata umístila na stříbrné příčce a Karolína Witoszová v běhu na 100 m s překážkami vybojovala 1. místo.

Družební spolupráce s OSP Zebrzydowice

V sobotu 6. 8. 2016 jsme uspořádali slavnostní posezení v parčíku u hasičské zbrojnice na počest 25. výročí podepsaní družební dohody o spolupráci mezi našim sborem a OSP Zebrzydowice. Při bohatém občerstvení za hudebního doprovodu jsme společně se členy OSP Zebrzydowice zavspomínali na zážitky uplynulých 25 let. Při sportovních soutěžích mezi členy obou sboru, soutěžící ukázeli, že věk nic neznamená a snažili se podat co nejlepší výkony za což byli odměnění drobnými cenami a medailemi. Těšíme se na další spolupráci.

 

Výlet mladých hasičů

Mladí hasiči se společně se svými vedoucími a doprovodem vydali na jednodenní výlet na Hrádek do Beskyd.  I když bylo deštivé počasí, výlet se vydařil. Všech 22 promočených hasičů se po náročném hledání pokladu přemístilo do turistické chaty, kde jim ochotná vedoucí - namísto na táborovém ohni - opekla donesené klobásy v troubě. Tentokrát bohužel někteří rodiče zapomněli své ratolesti řádně obléci. Ale některým z nich to zjevně nevadilo. Závěrem se dokonce vykoupali v místním venkovním bazénu :). 

Soutěž mládeže O pohár města Karviné 5. 6. 2016

Účast:  16 družstev starších žáků a 10 družstev mladších žáků.

Kategorie mladších žáků: 1. místo SDH Bohumín - Skřečoň

                                         2. místo SDH Karviná - Hranice

Kategorie starších žáků:  1. místo SDH Karviná - Hranice I.

                                        5. místo SDH Karviná - Hranice II.

Krajské kolo soutěže dorostenců - Opava 3. - 4. 6. 2016

Kategorie dorostenců střední - jednotlivci:

David Staněk    SDH Karviná - Hranice                     1. místo

Dorostenci SDH Vrbice celkově                                 2. místo

Za SDH Vrbice soutěžil i Petr Šebesta z SDH Karviná - Hranice.

Hasičská zahradní slavnost

Zveme Vás všechny na hasičskou zahradní slavnost, která se koná v neděli 24. 7. 2016 od 12,00 hod. v parčíku u hasičské zbrojnice v Karviné - Hranicích. Součásti zahradní slavnosti je i soutěž družstev mužů a žen v požárním útoku.

O bohaté domácí občerstvení postaráno.

Okresní kolo soutěže v požárním sportu

V neděli 22. května 2016 na stadionu v Českém Těšíně proběhlo okresní kolo soutěže mužů a žen v požárním sportu. V soutěži družstev žen se na prvním místě umístila děvčata z Karviné - Hranic a v běhu na 100 m s překážkami vítězství vybojovala Karolína Witoszová a šesté  místo Anna Hederová..

Přejeme hodně úspěchu v krajském kole soutěže.

V dorostenecké kategorii v běhu na 100 m s překážkami si vítězství a tím i postup do krajského kola vybojoval David Staněk.

V soutěži dorosteneckých kolektivů k vítězství soutěžního družstva z Vrbic vypomohl náš člen Petr Šebesta.

Blahopřejeme a děkujeme všem našim členům za vzornou reprezentaci.

Okresní kolo hry PLAMEN

V sobotu 21. května 2016 proběhlo ve sportovním areálu v Českém Těšíně okresní kolo celostátní hry PLAMEN. V kategorii mladších žáků, první místo vybojovali mladí hasiči z Karviné - Hranic. Starší žáci se umístili na velmi pěkném pátém místě.

Blahopřejeme žákům i vedoucím mládeže.

Pamětní deska čestného občana města Karviné Josefa Ščerby

V sobotu 4. června 2016 v 10 hod. bude na restauraci Ščerba v Karviné - Ráji odhalena pamětní deska čestného občana Karviné a valečného hrdiny

                                                   plk. v. v. Josefa  Ščerby (11. 3. 1917 - 16. 11. 2000)

Zveme Vás k účasti na této slavnostní události.

První vítězství

V první letošní pohárové soutěži, kterou v sobotu 7.5. 2016 požádala SDH Albrechtice, naše děvčata ukázala svou připravenost a časem 16,99 vybojovala 1. místo. Nejrychlejší výstřik na terč měla Karolína Witoszová.

Český pohár - REBEL 2016

V sobotu 7. května 2016 Třebič -  soutěž ČP REBEL v běhu na 100 m s překážkami kategorie M a Ž. V kategorii žen se soutěže zúčastnilo 66 soutěžících, které se zúčastnila i naše členka Karolína Witoszová, která se časem 17,41 sek  umístila na 4. místě. V kategorii dorostenců střední, se Petr Šebesta umístil na 12. místě časem 18,83 sek z 22 soutěžících.

Ocenění od polského prezidenta

Náš člen Vladislav Jastrzembski převzal na polském konzulátu v Ostravě za dlouholetou aktivní práci na úseku česko - polské spolupráce mezi hasičskými sbory "Zlatý kříž zásluh" od polského prezidenta Andrzeje Dudy.

Blahopřejeme.

Okrskové kolo soutěže v požárním sportu

V neděli 1. května 2016 proběhlo okrskové kolo soutěže v požárním sportu družstvev mužů a žen okrsku Krviná. I když za chladného počasí družstva docílila velice dobrých výsledků. Soutěžilo se v požárním útoku a v běhu na 100 m s překážkami.

V soutěží žen prvenství vybojovalo družstvo z Karviné - Hranic, když naši muži vybojovali velice pěkné 2. místo. V běhu na 100 m s překážkami první tři místa vybojovala naše děvčata.

1. místo Karolína Witoszová

2. místo Anna Hederová

3. místo Veroniká Witoszová.

Celou soutěž velice dobře připravili členové našeho sboru pod vedením starosty Zdeňka Witosze.

European Academic CUP Ostarva 2016

Ve dnech 27. - 28. dubna 2016 se konalo Akademické mistrovství ČR v požárním sportu v Ostravě, kterého se zúčastnila i naše členka Karolína Witoszová, která reprezentovala Ostravskou univerzitu.

V soutěži - výstup na věž v kategorii žen, které se zúčastnilo 58 závodnic se na 3. místě časem 8,24 sek. umístila Karolína Witoszová.

V běhu na 100 m s překážkami v kategorii žen, kterého se zúčastnilo 67 závodnic se na 3. místě časem 17,39 sek. umístila Karolína Witoszová.

Blahopřejeme.         

Akce "Daruj krev s dobrovolnými hasiči" v roce 2016

Vážení členové SDH Karviná - Hranice.

Opět po roce, proběhne v okrese Karviná akce "Daruj krev s dobrovolnými hasiči". Jedná se o akci s celokrajskou působností, v okrese Karviná bude akce po dohodě s Krevním centrem Nemocnice s Poliklinikou Karviná - Ráj (místo odběru) organizována takto:

Hlavní termin odběru bude soustředěn na pondělí 9. května2016 od 6,30 hod.

S organizačních důvodů je nutno zaslat závazné přihlášky v termínu nejpozději do středy 20. dubna 2016 do 17,00 hod do kanceláže OSH Karviná, e - mail: osh.karvina@cmail.cz nebo tomasstefany@seznam.cz.

Do akce budou započítání i dárci, kteří daruji krev od 1. května do 31. května 2016 a záznam o dběru prokážou kopií dárcovského průkazu a zašlou na e-mail OSH Karviná i s uvedením názvu SDH.

Více informaci na stránkách OSH Karviná.

Jablonecká hala 2016

Jablonec nad Nisou 9. dubna 2016 - Jablonecká hala.

Soutěže v běhu na 100 m s překážkami se zúčastnilo celkem 156 žen. Nejlepšího času dosáhla Jiroušová z  SDH Poniklé 16,82 sek.

Karolína Witoszová SDH Karviná - Hranice    časem  17,68 sek. se umístila na 8. místě.

Okrskové kolo soutěže v PS

Sbor dobrovolných hasičů Karviná - Hranice organizuje okrskové kolo soutěže v požárním sportu družstev mužů a žen okrskového aktivu Karviná. Soutěžní disciplíny: požární útok a běh na 100 m s překážkami. Soutěž se koná v neděli 1. května 2016 od 9,00 hod, ve sportovním areálu Základní školy K.H. Borovského v Karviné - Ráji.

Jste všichni zváni.

Poslední rozloučení

Posledního rozloučení v obřadní síni v Karviné - Ráji s dlouholetým členem SDH Doubrava panem Janem Kotasem, v útery 22. března se zúčastnila delegace našeho sboru s historickým praporem ve složení Josef Kunz, Vladislav Jastrzembski a Jromír Golasowski.

Soutěž Jablonecká hala mladých hasičů 2016

Dne 20. března 2016 se konala soutěž mladých hasičů v běhu na 100 m s překážkami v Jablonci nad Nisou, které se zúčastnili i dva reprezentanti SDH Karviná - Hranice, David Staněk a Petr Šebesta.

Umístěni v soutěží - kategorie střední :

David Staněk           časem 17,79 sek se umístil na    5. místě 

Petr Šebesta           časem 18,80 sek se umístil na   20. místě 

Soutěže v kategorii dorostenců - střední se zúčastnilo celkem 91 závodníků.

Blahopřejeme.   

Halová soutěž v Petrovicích u Karviné 

V sobotu 12. 3. 2016 uspořádal okrsek Karviná 3. ročník halové soutěže pro mládež. Soutěžílo se ve dvou disciplinách: štafeta dvojic a uzlová štafeta. Soutěže se zúčastnilo 17 družstev starších a 15 družstev mladších žáků.

Starší žáci:    1. místo   SDH Havířov                                                                                                                                              2. místo SDH Karviná - Hranice

Mladší žáci:   1. místo SDH Skřečoň 2. dr.                                                                                                                                       5. místo SDH Karviná - Hranice  

Výroční valan Hromada OSP Zebrzydowice

Výroční valné hromady družební OSP Zebrzydowice, která se konala 20. února se zúčastnila delegace našeho sboru ve složení Zdeněk Witosz, Edvard Sznapka, Vladislav Jastrzembski, Emerich Kuczaty a Jaromír Golasowski.                                                    

Výroční valná hromada  SDH Karviná - Hranice 10. ledna 2016

U příležitosti výroční valné hromady konané 10. ledna 2016, výbor ocenil věcnými dary dobrovolné dárce krve - pani Kateřinu Matalíkovou a Adama Musiolka, nejaktivnější členy zásahové jednotky Miroslava Golasowského, Jaromíra Golasowského a Adama Musiolka, družstvo starších žáků a jejich vedoucí Veroniku Witoszovou a Martinu Sznapkovou za celoroční výsledky v soutěži PLAMEN a MLOK.

Ředitel společnosti CONTIN,s.r.o. pan Ladoslav Burián, u této přiležitosti předal družstvu žen za celoroční úspěšnost v postupových a pohárových soutěžích sponzorský dar  10.000,- Kč  a navíc, každá členka soutěžního družstva obdržela věcnou odměnu a od starosty sboru květinu.

Děkujeme řediteli společnosti CONTIN,s.r.o. panu Ladislavu Buriánovi za sponzorský dar, který děvčata zavazuje podat v roce 2016 ještě lepší výsledky.

Vánoční turnaj ve stolním tenise 27. 12. 2015

Vánočního turnaje ve stolním tenise se zúčastnilo 5 žen a 16 mužů. V kategorii žen zvítězila Martina Sznapková a v kategorii mužů si prvenství vybojival Ing. Pavel Sznapka. Všichni zúčastnění obdrželi ceny dle umístění, které věnovali sponzoři.

Mikulášské uzlování 13. 12. 2015

Tentokrát k nám na Hranice přijelo soutěžit 6 družstev mladších žáků a 9 družstev starších žáků. Vítězství v kategorii mladších žáků vybojivaly děti z SDH Bohumín - Skřečoň, když naše družstvo se umístilo na druhém místě. V kategorii starších žáků zvítězilo naše první družstvo a na druhém místě se umístilo naše druhé družstvo. V soutěží o krále v uzlování zvítězil David Staněk u děvčat Josephina Viktorová, oba z Karviné - Hranic.

Podzimní brigáda.

I když v neděli 15. listopadu bylo deštivé počasí, přesto účast na podzimní brigádě na úpravě parčíku byla velice dobrá. Dvacet jedna ochotných a odhodlaných členů sboru uklidilo celý parčík od napadaného listí a připravilo parčík k zimnímu spánků.

Všem zúčastněným děkuje starosta SDH.                                                                                                                                                                        Starosta sboru pan Zdeněk Witosz děkuje všem členům, kteří se podíleli na natíraní plotu okolo parčíku u hasičské zbrojnice za odvedenou záslužnou práci pro sbor dobrovolných hasičů.

Děkujeme!

Český pohár 2015.

Do soutěže ČP 2015 v běhu na 100 m s překážkami v kategorii dorostenci střední, bylo zapojeno celkem 93 závodníků. Z šestí závodů se naši reprezentanti zúčastnili čtyřech a třech závodu.

David Staněk    v konečném součtu ze 4 závodů se umístil na 11 místě

Patr Šebesta    v konečném součtu ze 3 závodů se umístil na 28 místě.

Soutěže ČP 2015 v kategorii žen v běhu na 100 m s překážkami se zúčastnilo celkem 104 závodnic. Do hodnocení bylo zahrnuto šest soutěží.

Naše reprezentantka Karolína Witoszová se zúčastnila čtyřech soutěží. V konečném součtu ze čtyř soutěží se umístila na celkovém 14 místě.

Mladí hasiči opět velice úspěšní.

V sobotu 7. 11. 2015 naši mladí hasiči se zúčastnili halové soutěže mladých hasičů organizované okrskem Karviná v tělocvičně v Marklovicích. V kategorii starších žáků naše první družstvo se umístilo na 1. místě a druhé družstvo na 3. místě. Mladší žáci vybojivali 2. místo.

Blahopřejeme.

Soutěž v Bohumíně.

Starší žáci se zúčastnili v neděli 31. 10. 2015 soutěže mladých hasičů organizované okrskem Bohumín. Dle informace vedoucí mládeže Veroniky o umístění našeho družstva "Vyhrali jsme všechno"

A my blahopřejeme.

David Staněk je zařazen do reprezentace dorostu v požárním sportu pro MS 2016 v kategorii střední.

Závěrečné cvičení.

Závěrečné cvičení se vydařilo. Počasí přálo, zabijačkové výrobky chutnaly a soutěžní družstva byla připravena předvést nejlepší výkon v požárním útoku. Nejlepšího času dosáhlo družstvo mladých hasičů a družstvo žen. Reprezentační družstvo (dle dresu) vedené starostou  sboru požární útok nedokončilo. Údajně bylo málo vody po dlouhých dnech bez deště. To družstvo mužů (starší ročníky) je stále v kondici, což předvedlo i na závěrečném cvičení. Velitel Miroslav Golasovski může mít z celé akce radost, že sobota 10. záři byla velice úspěšná.

Výlet do Beskyd pro mladé hasiče ve dnech 18. - 20. září 2015.

Výlet na Skalku se mladým hasičům vydařil, i když druhý den bylo mlhavo i trošku pršelo. Nálada však byla stále dobrá a to díly vedoucím, které připravily bohatý program pro všechný zúčastněné.

V sobotu 5. září odjeli mladí hasiči na další soutěž. Tentokrát do areálu HZS Martinov, kde se konala soutěž "O pohár starosty KSH MSK", které se zúčastnilo 17 družstev starších žáků. Naši tentokrát zkazili na co šáhli. A výsledek ?  Překrásné první místo, ale od konce. Snad příště.

Družstvo starších žáků v okresní soutěží MLOK v dosavadních devíti závodech umístilo vždy na prvním místě. Do konce soutěže zbývají ještě dva závody.

Pan Daniel Čeřenský sponzor mladých hasičů.

Dle darovací smlouvy věnoval nám Sboru dobrovolných hasičů Karviná - Hranice dar, formou finančního příspěvku v částce 10.000,- Kč na zakoupení věcných prostředků pro soutěžní družstva mladých hasičů.

Děkujeme!

Mladí hasiči vyhlasili mezi sebou sbírku víček pro nemocnou Johanku Cieślarovou z Bohumína. Při osobní návštěvě předali Johance první část nasbíraných víček a plyšového pejska - hasiče, kterého družstvo starších žáků získalo za druhé místo na krajské soutěži - Plamen.

Plamen 2014 - 2015 - starší žáci:

Okresní kolo                                                    1. místo

Krajské kolo                                                     2. místo   

Český pohár dorostenců na 100 m překážkami:

Pohár HVP - Praha:   David Staněk                8. místo

Zátorská stovka:        David Staněk                6. místo                     

Pohárové soutěže v roce 2015 - ženy.

Celkové umístění v Gorolském poháru           2. místo

Gorolský pohár:

Č. Těšín - Mosty                                               1. místo

Hrádek                                                               2. místo

Rakova  SR                                                        2. místo

Milíkov                                                                 1. místo

Horní Domaslovice                                             1. místo

Dolní Lomná                                                        1. místo

Dolní Lištná                                                         3. místo

Hradek                                                                6. místo

Chotěbuz                                                            8. místo

Nýdek                                                                  NP

Písečná                                                              7. místo

Ostatní pohárové soutěže:

Karviná - Hranice    Pohár primátora                 1. místo

Karviná - Hranice  Memoriál J. Kondziolky        1. místo 

Bartovice noční                                                    NP

Mistřovice                                                         2. místo

Vrbice  MSL                                                      4. místo                                                                

 

Postupové soutěže v roce 2015 družstva žen SDH Karviná - Hranice.

Okrskové kolo - Věřňovice                                  1. místo

Okresní kolo - Český Těšín                                1. místo

Krajské kolo - Přerov                                           3. místo

Jednotlivci -  ženy 100 m překážek:

Okrskové kolo: Karolína Witoszová                   1. místo

                         Veronika Witoszová                  2. místo

Okresní kolo:   Karolína Witoszová                   1. místo časem 17,86

                        Petra Kijonková                        3. místo časem 19,93

Krajské kolo:    Karolína Witoszová                   2. místo časem 17,33

Mistrovství ČR: Karolína Witoszová                  8. místo časem 17,69 z 143 závodníků

Kamenec u Poličky                                            4. místo             

Kalendář akcí

01.05.2017 08:30
Zveme všechny příznivce požárního sportu na...
07.04.2017 15:00
Zveme všechny členy a příznivce dobrovolných...
04.04.2017 16:00
Zveme všechny členy na výpomoc při malování sálu...
18.03.2017 08:00
V sobotu 18. března 2017 organizuje SDH Karviná -...
06.02.2017 00:00
V pátek 10. února 2017, se koná v Domě hasičů v...
21.01.2017 19:00
Již dnes Vás všechny zveme na Hasičský ples,...
15.01.2017 15:00
Zveme všechny členy na Výroční valnou hromadu,...
11.12.2016 09:30
Tradiční soutěž pro pětičlenná družstva mladých...
20.11.2016 09:00
Zveme všechny členy na podzimní brigádu do...
12.11.2016 16:00
Výbor připravuje pro členy sboru na sobotu 12....
1 | 2 | 3 >>

Kontakt

SDH Karviná Hranice Žižkova 2387, 733 01 Karviná-Mizerov l.witoszova@seznam.cz

has.josefkunz@atlas.cz
sdhkarvinahranice@seznam.cz