Příjmení Jméno I.

Project manager:

Telefon: +001 123456789

E-mail: prijmeni.jmeno@firma.cz

Kontakt

SDH Karviná Hranice Žižkova 2387, 733 01 Karviná-Mizerov l.witoszova@seznam.cz

has.josefkunz@atlas.cz
sdhkarvinahranice@seznam.cz